Hannie Schaftprijs

Hannie Schaft winnaar Maarten Krukkert 2022

Veel studenten van de Hanze leveren bijzondere prestaties op het gebied van maatschappelijke en culturele betrokkenheid en innovatie. De hogeschool is trots op deze studenten en heeft daarom een tweetal studentenprijzen in het leven geroepen; de Henk Pijlman Innovatieprijs en de Hannie Schaftprijs. In de even jaren is dit de Hannie Schaftprijs, in de oneven jaren de Henk Pijlman Innovatieprijs.

De Hannie Schaftprijs is een prijs voor studenten die blijk geven van betrokkenheid bij de maatschappelijke opdrachten van de Hanze, gericht zijn op de verbetering van het menselijk welzijn in de breedste zin van het woord én zich onderscheiden middels een krachtige persoonlijke motivatie. De eerste prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van 2.000 euro. Het beeldje is een replica van het Hannie Schaftmonument in Haarlem. Dit is een werk van kunstenares Truus Menger-Oversteegen, die samen met Hannie Schaft in het verzet heeft gezeten. De tweede en derde prijs bestaan uit een geldbedrag van 500 euro. 

In aanmerking voor nominatie komen werken van studenten van de Hanze die:

  • gericht zijn op verbetering van het menselijk welzijn in de breedste zin van het woord, 
  • zich onderscheiden middels een krachtige persoonlijke motivatie (vergelijking met Hannie Schaft als ‘verzetsstrijder’; het verschil durven maken),
  • blijk geven van betrokkenheid bij de maatschappelijke opdrachten van de Hanzehogeschool Groningen,  
  • uitvoerbaar/toepasbaar zijn,
  • taalkundig correct zijn met een goede presentatie/verzorging,  
  • voorzien zijn van een goede opbouw van het betoog, argumentatie en overtuigingskracht én
  • beoordeeld zijn met minimaal het cijfer 8 of vergelijkbaar. 

Selectiecommissie en jury

Een selectiecommissie, samengesteld uit collega's vanuit de hele Hanze, zal alle voordrachten evalueren. Deze commissie zal drie werken selecteren als genomineerden voor de prijs. Uit deze genomineerde werken zal een winnaar worden gekozen door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de vier maatschappelijke opdrachten van de Hanze, onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De eerstvolgende Hannie Schaftprijs 2024 wordt uitgereikt tijdens de opening van het hogeschooljaar op dinsdag 3 september 2024.

Winnaar Hannie Schaftprijs 2022: Maarten Krukkert

Het onderzoek van Maarten Krukkert (student Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Academie Minerva) vond plaats in het vluchtelingenkamp RIC (Reception and Identification Centre) op Lesbos, Griekenland. Hij bracht een samenwerking tot stand met de organisatie Movement on the Ground (organisatie met de missie om vluchtelingenkampen om te vormen tot veilige en helende omgevingen). Hij heeft een ontwerp en vorm ontwikkeld waarmee hij vanuit zijn kunstenaarschap een communitybased en educatief kunstproject in een vluchtelingenkamp neer kon zetten, met als doel meer activiteiten te bieden die bijdragen aan het eigenaarschap van de bewoners van het kamp. Maarten heeft de moed getoond een half jaar in het vluchtelingenkamp te verblijven en toonde de flexibiliteit en veerkracht om een goede bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leefbaar maken van het leven in een vluchtelingenkamp; vanuit de overtuiging dat ieder (jong) persoon recht heeft op de ontwikkeling van esthetiek, creativiteit, kritisch denken en reflectie door kunsteducatie.

De jury was onder de indruk van Maartens zoektocht naar grotere persoonlijke bijdragen aan de empowerment van de bewoners van het vluchtelingenkamp met zijn artistieke vaardigheden. Met zijn aanpak heeft hij menselijkheid en empathie een plek weten te geven in een volledig verhard en verpolitiekt onderwerp. Zijn inspirerende persoonlijke zoektocht stimuleert en zet aan tot nadenken.


Bekijk onderstaande video waarin Maarten meer uitleg geeft over zijn onderzoek.

Hannie Schaft winnaar Maarten Krukkert 2022