Henk Pijlman Innovatieprijs

Hanze Start Schooljaar 2023 2024 - 05-09-2023 - 6967.jpg

Veel studenten van de Hanzehogeschool Groningen leveren bijzondere prestaties op het gebied van maatschappelijke en culturele betrokkenheid en innovatie. De hogeschool is trots op deze studenten en heeft daarom een tweetal studentenprijzen in het leven geroepen; de Henk Pijlman Innovatieprijs (voorheen Hanze Innovatieprijs) en de Hannie Schaftprijs. In 2023 is de Henk Pijlman Innovatieprijs uitgereikt aan Claudio Cavalieri.

De Henk Pijlman Innovatieprijs is een prijs voor studenten die effectieve en vernieuwende oplossingen voor het werkveld hebben onderzocht en uitgevoerd. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 2.000 euro en een uniek object, ontworpen door Kim van den Belt. De tweede en derde prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro.  

In aanmerking voor nominatie komen werken van studenten van de Hanzehogeschool Groningen en die: 

 • met grensverleggend onderzoek een complex probleem effectief heeft (hebben) aangepakt;
 • een innovatieve oplossing voor en met het werkveld bieden; 
 • blijk geven van betrokkenheid bij de maatschappelijke opdrachten van de Hanzehogeschool Groningen,  
 • uitvoerbaar/toepasbaar zijn,
 • taalkundig correct zijn met een goede presentatie/verzorging,  
 • voorzien zijn van een goede opbouw van het betoog, argumentatie en overtuigingskracht én
 • beoordeeld zijn met minimaal het cijfer 8 of vergelijkbaar. 

De jury

 • Mw. Dina Boonstra, Directeur NV NOM, Voorzitter Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van de jury
 • Dhr. Jan Hugo Nuijt, Directeur Marketing & Communicatie, Hanzehogeschool Groningen (vanuit maatschappelijke opdracht ‘Versterking van een leefbaar en duurzaam Nederland’)
 • Mw. Lieke Dalstra, (vanuit maatschappelijke opdracht ‘Transitie naar een gezonde en actieve samenleving’)
 • Mw. Kuneke Schraagen, Dean Instituut Communicatie, Media & IT (vanuit maatschappelijke opdracht ‘Digitale transformatie’)
 • Dhr. Carlo Ezinga, Directeur Coöperatieve Rabobank (vanuit maatschappelijke opdracht ‘Energietransitie en circulariteit’)

Winnaar Henk Pijlman Innovatieprijs 2023

Claudio Cavalieri, student Sensor Technology (Instituut voor Engineering) richtte zich met zijn onderzoek ‘Sensor Application For The Fermolyzer: To Calculate Ammonium Ion Concentration by Measuring Ammonia Gas, pH, & Temperature‘ op het probleem van ammoniumverontreiniging in de landbouw. Regulering van de ammoniakvervuiling heeft geleid tot een diep en langdurig conflict tussen Nederlandse boeren en de Nederlandse overheid. Claudio concentreerde zich op het vinden van een efficiënte en betrouwbare manieren om ammonium om te zetten in schone stikstof en waterstof, de chemische bestanddelen van groene brandstoffen. Hij heeft een prototype ‘Fermolizer’ gemaakt dat geavanceerde wiskunde, programmering en sensortechnologie combineert om de hoeveelheid ammoniak te meten die kan vrijkomen uit een hoeveelheid ammoniumhydroxide en een wiskundige formule toepast om de hoeveelheid ammonium te berekenen. De jury prees de doorbraak van Claudio en deze zeer belangrijke eerste stap in dit onderzoek.

Bekijk onderstaande video waarin Claudio meer uitleg geeft over zijn onderzoek.

Hanze Start Schooljaar 2023 2024 - 05-09-2023 - 7003.jpg