Bart de Zwart

Sinds april 2021 is Bart de Zwart lector Vastgoed bij Kenniscentrum NoorderRuimte. Met zijn lectoraat doet hij onderzoek naar toekomstbestendig vastgoed in een maatschappelijke context. Voorbeelden hiervan zijn vitale binnensteden en kernen, leefbare wijken, bloeiende werklocaties en innovatiemilieus, creatieve broedplaatsen, herbestemming van erfgoed, duurzame gebiedsontwikkeling en placemaking. Binnen deze onderzoeksonderwerpen keert een aantal thema’s terug:

  • Transformatie en verduurzaming van de bestaande voorraad
  • Gebiedsgerichte en integrale aanpak
  • Meervoudige waardecreatie (economisch, sociaal, cultureel, ruimtelijk)
  • Actieve rol van eindgebruikers en de omgeving
  • Aandacht voor inclusiviteit en ethiek
Bart de Zwart

Bart is een bruggenbouwer tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Met inspirerende projecten daagt hij studenten, docent-onderzoekers en werkveld uit om met praktijkgericht onderzoek aan de slag te gaan en gezamenlijk regionale impact te creëren. Zijn filosofie is dat vastgoed gaat over mensen, niet over stenen.

Volg Bart ook via zijn Instagram-account: @lectorVastgoed

lectorinstallatie Bart de Zwart

Lectorvideo Bart de Zwart.png