Ebbingekwartier.jpg

Vastgoed

Het Lectoraat Vastgoed doet onderzoek naar toekomstbestendig vastgoed in een maatschappelijke context. Voorbeelden hiervan zijn vitale binnensteden en kernen, leefbare wijken, bloeiende werklocaties, creatieve broedplaatsen, huisvesting van precaire doelgroepen, herbestemming van erfgoed, duurzame gebiedsontwikkeling en placemaking.

Het onderzoek van het lectoraat richt zich met name op drie actuele gebiedsopgaven rondom wonen, werken en ontmoeten/verblijven:

  • Transformatie van vitale binnensteden en centrumgebieden
  • (Her)ontwikkeling en beheer van innovatieve werklocaties
  • Totstandkoming van inclusieve woon- en leefgemeenschappen

Vanuit een gebiedsgerichte en integrale benadering dragen we met praktijkgerichte kennis bij aan de waardering, de (her)ontwikkeling en het beheer van vitale werk-, woon- en leefgebieden. En creëren we impact voor onderwijs, praktijk en samenleving in zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Hierbij staan meervoudige waardecreatie (economisch, sociaal, ruimtelijk, cultureel), actieve betrokkenheid van eindgebruikers, en aandacht voor inclusiviteit en ethiek centraal.

  • Transformatie en verduurzaming van de bestaande voorraad
  • Gebiedsgerichte en integrale aanpak
  • Meervoudige waardecreatie (economisch, sociaal, cultureel, ruimtelijk)
  • Actieve rol van eindgebruikers en de omgeving
  • Aandacht voor inclusiviteit en ethiek

Praktijkgericht onderzoek betekent voor het Lectoraat Vastgoed het ontwikkelen van kennis met de praktijk, voor de praktijk, over de praktijk en in de praktijk. Ons uitgangspunt voor de interactie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk is om die situaties aan te grijpen waar de kennisvraag van de professional en de kennisvraag van aankomend professional elkaar raken. Op die manier wordt kennisdeling kennisvermenigvuldiging.