Gele Loper

  • Onderzoeksproject
GeleLoper groep feb. 24.jpg

Het project Gele Loper richt zich op verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied tussen Museum Brug en de Vismarkt in het centrum van Groningen. Dit gebied wordt al jaren geteisterd door drugsoverlast, criminaliteit en verloedering. In samenwerking met de gemeente Groningen werkt een team van 17 junior-onderzoekers vanuit verschillende opleidingen aan het project. Door middel van ontwerpgericht onderzoek wordt gericht gezocht naar maatwerk interventies om de leefbaarheid te vergroten in dit gebied.

Onderzoek