Mr. dr. Jelte Kinderman

Als docent-onderzoeker houd ik bij mij het lectoraat Leefomgeving in Transitie bezig met onderzoek naar de (wettelijke) rol van burgerparticipatie binnen de Omgevingswet. Ik kijk hierbij naar de mate waarin deze bugerparticipatie bij ruimtelijke planningsopgaven juridisch is gewaarborgd, wat de bedoelingen van de wetgever zijn en in hoeverre die bedoelingen in de praktijk uitvoerbaar (lijken te) zijn.

In mijn rol als docent bij Vastgoed en Makelaardij (Instituut voor Bedrijfskunde) ben ik betrokken bij de (her) ontwikkeling van het curriculum, de juridische vakken en coordineer ik het afstudeertraject.
De focus van mijn onderzoek en onderwijs ligt op de juridische aspecten van vastgoed en dan in het bijzonder de praktische uitvoerbaarheid van wetgeving.