dr. Jelte Kinderman

Jelte Kinderman levert als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Vastgoed een bijdrage een diverse onderzoeksprojecten op het gebied van de ontwikkeling van creatieve werkplaatsen en de transformatie van centrumgebieden. Zijn focus ligt daarbij op de juridische aspecten en (on)mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Daarnaast begeleid hij studenten bij onderzoeksopdrachten die zij voor het Kenniscentrum NoorderRuimte uitvoeren.  

In zijn rol als docent bij de opleiding Vastgoedkunde (Instituut voor Bedrijfskunde) is hij betrokken bij de (her) ontwikkeling van het curriculum, co├Ârdineert hij het vierde jaar en het afstudeertraject en is hij onder andere lid van de IBK Toetscommissie en de Hanze Ethische Advies Commissie.

Jelte-Kinderman.png