Jimmy’s geeft thuis

  • Onderzoeksproject
Woonlab grafittimuur op Suikerterrein.JPG

Jongeren zoekend naar een passende woonruimte: een grote opgave in Nederland. Wanneer je je als jongere bevindt in een kwetsbare positie, maakt dit de opgave nog groter. Jimmy’s – een maatschappelijke onderneming gericht op jongeren tussen de 12 en 27 jaar oud - is de opdrachtgever van het haalbaarheidsonderzoek naar een woonconcept voor kwetsbare thuisloze jongeren.

De founders van Jimmy’s hebben de wens om woonruimte te creëren voor de dak- en thuisloze jongeren voor wie het “standaard wonen” niet past. Met steun van het Kansfonds is de het lectoraat Vastgoed in het najaar van 2023 begonnen met de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek voor het woonconcept Jimmy’s geeft thuis. Dit woonconcept moet ruimte bieden voor dragende en vragende jongeren, die in een peer-to-peer support community samen wonen, leren en (re)creëren. Naast Jimmy’s zijn werkveldpartners Gemeente Groningen en welzijnsorganisatie WerkPro nauw betrokken bij het onderzoek.

Onderzoek