Dr. Marianne Nieuwenhuis

Bewegingswetenschapper Dr. Marianne Nieuwenhuis is bijzonder lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Deze leeropdracht is ingesteld vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting.

De zorg voor mensen met brandwonden heeft de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de zin dat de behandeling van brandwonden sterk is verbeterd en hiermee de overlevingskans. Daardoor leven een toenemend aantal mensen met de gevolgen van brandwonden, en de gevolgen zijn ingrijpender. Willen we met de multidisciplinaire brandwondenzorg een adequate bijdrage leveren aan het doel van de patiënt, optimaal herstel van functioneren en kwaliteit van leven, dan is het belangrijk te begrijpen hoe behandeling en uitkomsten met elkaar samenhangen om voorspellers van herstel, of het achterblijven daarvan, en belemmerende en bevorderende factoren te identificeren. De leeropdracht van het lectoraat is dan ook gericht op twee met elkaar samenhangende thema’s: het ontwikkelen van methoden om het herstel, functioneren en kwaliteit van leven van mensen na een brandwondongeval te optimaliseren, inclusief zo nodig het ontwikkelen van meetmethoden om dit te kunnen kwantificeren én het optimaliseren van interprofessionele samenwerking.

Marianne Nieuwenhuis staand.jpg

Het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek van deze leeropdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onder andere het UMCG. Haar werk als lector combineert Marianne met dat van onderzoekscoördinator op het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis en hoofd Klinisch Onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Naast onderzoek geeft het haar energie om (PhD) studenten te begeleiden, samen te werken met zorgmedewerkers en onderzoekers van uiteenlopende disciplines en ervaringsdeskundigen onderwijs te geven, bijvoorbeeld Evidence Based Practice.

Dr. Marianne Nieuwenhuis, lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden

Screenshot Marianne Nieuwenhuis film.png

lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing

Contact

Publicaties