Niels Faber-1.jpg

Niels Faber

Niels Faber is sinds september 2023 lector Transition towards a Circular Economy binnen het Kenniscentrum Biobased Economy. In deze leeropdracht zoekt hij naar oplossingen voor de transitie naar een circulaire economie.

Deze transitie is niet alleen afhankelijk van technologische oplossingen, maar brengt ook organisatorische vraagstukken met zich mee. Hoe kunnen mensen en bedrijven samenwerken en beslissingen nemen over welke richting we op willen? Niels richt zich in zijn onderzoek op meervoudige waardecreatie in een duurzame samenleving.

Samenwerken voor een circulaire economie

Niels Faber legt de focus op het organiseren tussen organisaties om tot een duurzaam ecosysteem te komen van bedrijven, organisaties en beleidsmakers.  In 2021 schreef hij samen met Jan Jonker het boek Organising for Sustainability: A Guide to Developing New Business Models (Nederlandstalig: Duurzaam Organiseren). Dit ecosysteem moet leiden tot veelvoudige waardecreatie die op meer dan één manier een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Niels en Egbert in gesprek in het Forum 2023.jpg

Neem contact op