Agustín Martínez, MFA

Agustín Martínez is kunstenaar en onderzoeker. Bachelor in Engelse literatuur en taalkunde aan de Universiteit van Leipzig; MFA in Art, Design, and Technology aan het Frank Mohr Instituut in Groningen, tegenwoordig volgt hij het promotietraject Kunst + Creatief aan de Hanzehogeschool en is hij verbonden aan het lectoraat Image in Context van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving

Zijn promotievoorstel "Digital Sovereignty: A new-media arts approach to collective technological empowerment for holistic care" stelt een artistiek-onderzoeksinterventie voor binnen het consortiumproject "Healthy Living as a Service", een N.W.O.-gefinancierd multidisciplinaire project onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Agustín Martínez.jpg

Het hoofddoel van het project is het creëren van een model gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) om gemeenschappen aan te moedigen hun gezondheid in eigen hand te nemen. Zijn interventie neemt het vorm van AT-LABS (art & technology labs): een ruimte in kaart gebracht door middel van technologie, en artistiek geïntervenieerd door middel van geluid en licht, om een optimale bodem te creëren voor artistiek onderzoek naar gemeenschapsvorming, technologisch gemedieerde interactie, digitale geletterdheid en performatieve praktijk, die een interdisciplinaire aanpak mogelijk maakt.  

Verder is hij lid van de onderzoeksgroepen rondom AI: Artificial Worlds, ARIAS en ARC in the North. Als kunstenaar heeft hij tentoonstellingen en performances gedaan in (o.a.): LUNA, Media Arts Friesland, Leeuwarden; Piksel, Bergen, Noorwegen; RE:SearchGallery en MOBi, Groningen, Radion en Suikerfabriek, Amsterdam, etc. In zijn vrije tijd is Agustín een actieve schaker (bij de KNSB) en hij componeert ambient en experimentele elektronische muziek onder het alias Chelo Agustin. 

Contact

Publicaties