Laura Boomsma, MEd

Als docent op Academie Minerva ontwikkelt Laura Boomsma multidisciplinaire onderwijsmodules, die zich voornamelijk richten op de relatie tussen mens en omgeving, en de rol die kunst hierin speelt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld transhumanisme, het verschil tussen je verbonden voelen en verbonden zijn, en hoe we de dialoog kunnen aangaan met minder zichtbare ecologische systemen, the ‘more-than-human-world’. Boomsma deed eerder onderzoek naar tussenruimte in kunst en de invloed van deze tussenruimte voor het creatieve maakproces in kunstonderwijs.  

Laura Boomsma is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Art & Sustainability. Ze ontwikkelt en coördineert het onderzoeksproject Sense Ecology.

Laura Boomsma.jpg

Sense Ecology onderzoekt de rol van kunst en (sensor)technologie in de zintuiglijke gewaar- en bewustwording van de natuurlijke omgeving. Dit onderzoeksproject ontwikkelt bouwstenen voor vernieuwende praktijktoepassingen; zoals voor creatieve groenontwerpen of eco-technologische applicaties, duurzame kennisontwikkeling en nieuwe leermodules voor kunstonderwijs. Sense Ecology richt zich op het biodiversiteitsvraagstuk en de aandacht voor een leefbare en gezonde leefomgeving.  

Boomsma is opgeleid als vormgever, beeldend vaktherapeut en hogeschooldocent. Ze is daarnaast beeldend kunstenaar. 

Contact

Publicaties