Rosa Wevers, MA

Als senior researcher Art & Technology onderzoekt Rosa Wevers vraagstukken op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij. Ze coördineert de onderzoekslijn kunst & technologie binnen het lectoraat Image in Context, en ontwikkelt samenwerkingen met maatschappelijke partners. In haar onderzoek neemt Rosa een artistieke en kritische houding aan ten opzichte van technologie, waarbij de creatieve mogelijkheden van technologie altijd worden beschouwd met inachtneming van haar maatschappelijke en ecologische impact.  

Portertfoto van Rosa Wevers

Rosa deed promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daar onderzocht ze Europese kunsttentoonstellingen en curatoriale praktijken waarin het thema ‘surveillance’ centraal staat. Het onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop kunstenaars en curators burgers helpen om grip te krijgen op de surveillancemaatschappij, onder meer door de complexe implicaties van surveillance zichtbaar te maken. Als onderdeel van haar onderzoek cureerde ze in 2021 de tentoonstelling ‘ Face Value’, in samenwerking met IMPAKT [Centre for Media Culture] en het NFF. 

Naast haar functie als senior researcher werkt Rosa als curator van tentoonstellingen en panels, en is ze een van de makers van de podcast ‘Kunstmatig’. Rosa is verbonden aan het lectoraat Image in Context, binnen het kenniscentrum Kunst en Samenleving.  

Contact