Suzan van Veen

Suzan werkt vanuit haar expertise als (wijk)verpleegkundige binnen ZuidOostZorg aan haar PhD over pijn bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase. Pijn wordt vaak vanuit behandelperspectief benaderd, maar zorg en ondersteuning is hierin ook essentieel. De verpleegkundige staat dichtbij de cliënt en kan dus veel betekenen voor het omgaan met symptoomlijden. Wat kunnen verpleegkundigen doen om pijn eerder te signaleren in de laatste levensfase, welke interventies kan zij inzetten voor het reduceren van pijn en hoe kan ze effectief interprofessioneel samenwerken? - zijn vragen die centraal staan tijdens haar promotie. Tevens heeft Suzan binnen het lectoraat Kortdurende zorg en interprofessionele samenwerking bij kwetsbare ouderen een eigen onderzoekslijn genaamd ‘Thuis, ook in de laatste levensfase’.

Suzan van Veen

Contact

Publicaties