IWP beeld - Actief & Gezond Opgroeien.jpg

Actief & Gezond Opgroeien

Ieder kind heeft recht op een sportieve en gezonde ontwikkeling, maar de praktijk laat zien en horen dat dit lang niet altijd het geval is. Binnen de IWP Actief & Gezond Opgroeien richten we ons op dit recht, hoe dit binnen en buiten de school georganiseerd kan worden en welke dilemma’s en complexe vraagstukken hier spelen. We zitten in de opstartfase waarbij we middels (multidisciplinaire) samenwerking en onderzoek diverse projecten opstarten om een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk (dit loopt uiteen van bewegend leren, tot technologie in en rondom de school en samenwerking met sociaal-maatschappelijke hulp binnen de wijk).

​Doel

De IWP Actief & Gezond Opgroeien zet zit in voor het recht op een sportieve en gezonde ontwikkeling van ieder kind. Het doel is om de juiste partijen bij elkaar te brengen om de vraagstukken en dilemma's in de praktijk aan te pakken. 

Thema's, projecten en impact

Vaardig in Beweging

  • BMO
  • Sportverenigingen
  • Techniek

Veilig in Beweging 

  • Sociale veiligheid
  • Samenwerking met de wijk
  • Schoolbrede aanpak

Gezond in Beweging

  • Gezonde school
  • Bewegend leren
  • Pleinspelen/activiteiten

Team IWP Actief & Gezond opgroeien