Kinderen in de strafrechtketen

kinderen in de strafrechtketen.jpg

De Universiteit Leiden onderzocht hoe de rechten en belangen van kinderen meegenomen worden in de strafrechtketen. Studenten van de Hanzehogeschool en de Universiteit Leiden gaan de uitvoeringspraktijk observeren.

De Universiteit van Leiden (afdeling criminologie) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke manier de belangen van kinderen meegenomen worden in de gehele strafrechtketen. Deze onderzoeksgroep heeft in 2019-2020 praktijkonderzoek gedaan naar aanhoudingen en in 2020-2021 een literatuurstudie uitgevoerd over de achtergronden en de actuele jurisprudentie. Om nu in beeld te brengen hoe de diverse stakeholders in de praktijk ter zitting omgaan met de rechten en belangen van kinderen gaan studenten van de Hanzehogeschool en studenten van de Universiteit Leiden meervoudige kamers observeren. Door vanuit verschillende oogpunten en interpretaties te observeren en te analyseren krijgen we een goed beeld van de uitvoeringspraktijk. Hoofdvraag binnen dit project is: in hoeverre werkt het IVRK door tijdens strafzittingen?

Extern betrokken onderzoekers
Joni Reef, associate professor, Universiteit Leiden
 

Betrokkenen