Minor ‘Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verstandelijke beperking. Door interprofessioneel samenwerken op mbo-, hbo- en wo-niveau.’

De innovatiewerkplaats heeft - samen met professionals uit Noordelijke zorgorganisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen, met naasten van mensen met een verstandelijke beperking, met docenten en studenten van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en het Alfa-college, en met onderzoekers van de innovatiewerkplaats en Academische werkplaats Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) - uniek keuzeonderwijs ontwikkeld. Namelijk, de minor ‘Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verstandelijke beperking. Door interprofessioneel samenwerken op mbo-, hbo- en wo-niveau.’ 
Deze minor is onder meer ontwikkeld vanuit een vraag van het werkveld om studenten kennis en vaardigheden te laten opdoen voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking en complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte. In deze minor krijgen studenten van verschillende opleidingen (verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie, mondzorgkunde, social work, toegepaste psychologie, voeding en diëtetiek, ergotherapie en orthopedagogiek) en van verschillende niveaus (MBO, HBO en WO) gezamenlijk les. De studenten werken interprofessioneel samen rondom een casus én een vraagstuk uit de beroepspraktijk. De meerwaarde van de minor – voor MBO-studenten is het een keuzedeel – is onder meer dat zorgprofessionals zich niet meer alleen op hun eigen gebied focussen, maar met elkaar om de tafel gaan om interprofessioneel plannen te maken voor iedere cliënt. De minor is als voorbeeld genoemd binnen de toekomstagenda Gehandicaptenzorg 2021: ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ van het VWS.

Voor de toekomst kijken we naar uitbreiding van opleidingen die meedoen bijvoorbeeld geneeskunde studenten en mbo-studenten niveau 3. Ook vindt er onderzoek plaats naar de opbrengsten van het interprofessioneel onderwijs in de minor.

Lees ook deze twee interviews:

‘Samen leren als eerste stap naar samenwerken'

‘Laat studenten eerder kennismaken met de gehandicaptenzorg’