ZAP en samenwerkingen

Bij ZAP Groningen komen onderwijs, onderzoek en innovatie in de praktijk samen. Daarom wordt intensief samengewerkt met verschillende partijen, waaronder kennisinstellingen, gebruikers en lokale communities op het gebied van chemie en technologie.

Kennisinstellingen

Als innovatiewerkplaats faciliteren wij projecten van studenten, docenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort. De Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort zijn dan ook belangrijke partners. Er wordt regelmatig samengewerkt met deze kennisinstellingen om nieuwe kansen voor studenten en docenten te ontwikkelen.

Bedrijfsleven

Enkele bedrijven uit de regio maken gebruik van de faciliteiten van ZAP om innovatieve producten en processen op te schalen.

BioBTX

BioBTX maakt BTX (benzeen, tolueen en xyleen) uit non-food biomassa en kunststofafval. BTX zijn essentiële componenten die nodig zijn om hoogwaardige materialen te maken, zoals nieuwe kunststoffen.

Exxfire

Exxfire ontwikkelt technologie voor brandbestrijding voor bedrijfskritische hardware, zoals serverracks en andere elektrische panelen, en gesloten ruimtes, zoals server- en machinekamers.

BMI Icopal

Bmi Icopal is een producent van bitumen en PVC dakbedekking. BMI Icopal werkt aan het opschalen van het proces om bitumen uit biomassa te extraheren.

Photanol (afgerond)

Photanol gebruikt cyanobacteriën en zonlicht, om koolstofdioxide om te zetten in waardevolle chemische verbindingen die gebruikt kunne worden in bioplastics, persoonlijke verzorging, gezondheidszorg en brandstof. Photanol onderzoht in ZAP Groningen processen binnen dit gebied.

ZernikeZwam

ZernikeZwam gebruikt koffiedik van de Zernike Campus om oesterzwammen te kweken en voedselproducten mee te maken. Deze voedselproducten worden vervolgens op Zernike Campus verkocht.

Communities

Chemport Europe

Chemport Europe brengt partijen uit de chemische industrie samen om aan de groene economie te werken en de sector toekomstbestendig te maken. Dit past bij de industrieagenda Eemsdelta en het doel om in 2050 CO2-neturaal te zijn.

Campus Groningen

Campus Groningen brengt bedrijven en instellingen met een passie voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap samen op één fysieke locatie om samen impact te creëren.

BERNN

BERNN is een samenwerkingsverband tussen de drie Noordelijke Hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein) en de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van BERNN is het behouden en verder uit te breiden van haar positie Noord-Nederland binnen de Biobased Economy. Cruciaal hierbij is het vermogen van de regio tot omzetting van kennis in industriële toepassingen. Hierbij speelt ZAP Groningen een grote rol.