ZAP foto 1.jpg

ZAP Groningen

De Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit is een proeftuin voor onderzoek en onderwijs. Het is een semi-industriële leer-werkomgeving waar kennisinstellingen en ondernemingen samenwerken aan onderzoeksvraagstukken. Dit onderzoek is met name gericht op groene chemie en bioprocestechnologie.

Bedrijven kunnen bij ZAP terecht met uiteenlopende onderzoeksvragen. In ZAP kunnen ideeën en processen opgeschaald worden naar 'proof of concept' (TRL 4-6). Zo kunnen bedrijven de marktpotentie van hun product testen. Daarnaast komen bedrijven bij ZAP in aanraking met studenten van verschillende onderwijsinstellingen en kunnen ze met hen samenwerken aan oplossingen voor echte praktijkproblemen. Dit zijn waardevolle ervaringen voor zowel bedrijven als studenten.

Zernike Advanced Processing Facility

EZAP exterieur impressie aangepast logo.jpg

Welke rol kan ZAP Groningen spelen in het biobased landschap van Noord-Nederland?

Contact