ZAP en het onderwijs

Praktijkervaring en verbinding met het werkveld zijn twee aspecten van onze opleidingen waar we als Hanzehogeschool erg trots op zijn. ZAP Groningen speelt hier voor studenten van chemie en chemische technologie een grote rol in. De faciliteit wordt namelijk veel gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Zo geeft de Hanzehogeschool Groningen practica voor tweede- en derdejaars chemische technologiestudenten en het Noorderpoort (mbo) practica voor tweede-, derde en vierdejaars operators in spé. Beide onderwijsinstellingen gebruiken daarvoor de praktijklokalen, laboratoria en faciliteiten in de proceshal.

Naast de mogelijkheden voor bedrijven speelt onderwijs een belangrijke rol bij ZAP. Als Innovatiewerkplaats faciliteren wij projecten van studenten, docenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort. Deze projecten maken niet alleen gebruik van de faciliteiten en ruimtes van ZAP, maar komen ook tot stand door de verbindingen die ZAP legt tussen het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Studenten doen in ZAP onderzoek naar vragen die direct vanuit het bedrijfsleven of van hoogleraren en lectoren komen. Op deze manier verwerven ze kennis en vaardigheden die ze in het werkveld nodig zullen hebben. Door de rol als schakel tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs kan ZAP bovendien nieuwe ontwikkelingen in het werkveld snel signaleren en actief onder de aandacht brengen bij het onderwijs.

Naast het faciliteren van onderzoek en onderwijs wil ZAP ook bewustwording creëren onder onderzoekers en studenten over thema's als duurzaamheid en de circulaire economie. Daarom organiseert ZAP in samenwerking met verschillende partners ook evenementen zoals challenges, kick-offs en lezingen met betrekking tot allerlei vakgebieden. Met deze evenementen hoopt ZAP bij te dragen aan de vorming van breed geïnteresseerde studenten en onderzoekers met een duurzame instelling.