Taalexpert

Taalexpert

Taalexpert is vanaf de lancering in 2009 een begrip geworden bij professionals die werken aan taalontwikkeling bij kinderen. Het digitale platform Taalexpert is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen in nauwe samenwerking met onderstaande partners en een grote groep eerstelijns professionals.

 • Diagnostiekinstrumenten

  Diagnostiek

  Voor het vinden van een passend diagnostiekinstrument is de leeftijd van de cliënt van belang. Middels het invullen van een formulier kom je in de database met diagnostiekinstrumenten.

  Lees meer
 • foto screeningsinstumenten.jpg

  Signalering/Screening

  Het vroegtijdig signaleren van problemen in de taalontwikkeling draagt bij aan kansengelijkheid en participatie. Hier tref je de database met signalerings/screeningsinstrumenten aan.

  Lees meer
 • Scolin Testsorelineaal

  Scolin Testscorelineaal

  De Scolin Testscoreliniaal bestaat uit verschillende maateenheden van logopedische taaltesten. Met behulp van de horizontale lijn kun je de testscores vergelijken.

  Lees meer

Digitaal

In het project DigiTaal is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van tabletgames in taaltherapie bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het project heeft diverse producten opgeleverd voor de praktijk:

 • de Beoordelingslijst Tabletgames;
 • de Handreiking Samen Gamen
 • de interventiestudie (RCT) naar de effectiviteit van tabletgames vergeleken met traditioneel materiaal. Peuters met TOS blijken evenveel nieuwe woorden te leren in beide condities. Deze open access publicatie vindt u hier.

Het project DigiTaal van Hogeschool Utrecht, Lectoraat logopedie – Participatie door Communicatie, is gerealiseerd met een subsidie van Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO. De consortiumpartners in dit project waren Hanzehogeschool Groningen, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, NSDSK, Pento en NVLF. 

ZINnig

Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen

Het SIA RAAK-mkb project ZINnig richt zich op kinderen met TOS van 7 tot 10 jaar met grammaticale problemen. Voor deze doelgroep bestaan nog weinig therapiematerialen en -programma's. Logopedisten melden handelingsverlegenheid bij het werken met deze doelgroep. Zij hebben behoefte aan meer kennis over de grammaticale ontwikkeling bij TOS, tools voor slimmer en sneller uitvoeren van spontane taalanalyses, behandeldoelen eenvoudig kunnen selecteren en evalueren, en meer effectieve behandelprogramma's voor kinderen van 7-10 jaar, met digitale ondersteuning voor transfer (apps).

De opbrengsten van ZINnig zijn:

 • meer kennis over grammaticale mijlpalen in die leeftijd;
 • best-practices en digitale ondersteuning bij spontane taalanalyses; 
 • een nieuw therapieprogramma voor kinderen met TOS 7-10 jaar.

De producten vindt u op de projectsite.

Ons team