‘Ik was nog niet uitgeleerd’

  • Student aan het woord
Masterstudent Anne-Ruth op een masterkubus

Anne-Ruth Snoeijer koos voor de Master in International Business and management omdat ze zich wilde verdiepen in de aspecten van internationale bedrijfsvoering en meer ervaring in de praktijk op wilde doen.

‘Na mijn bachelor Bedrijfskunde kwam ik tot de conclusie dat ik nog niet was uitgeleerd. Een master op het hbo was voor mij de perfecte vervolgstap, aangezien ik meer ervaring wilde op doen in de praktijk. Een hbo-master richt zich op de beroepspraktijk, onderzoeken en innovatie in het werkveld.

Ik heb gekozen voor de Master in International Business and Management omdat het een goede aanvulling was op mijn bachelor Bedrijfskunde. Tijdens mijn bachelor groeide mijn interesse in verschillende vakgebieden, zoals Human Resource Management en Strategic Management. Ik wilde mij graag verdiepen in de aspecten van internationale bedrijfsvoering om wellicht in de toekomst een baan te vinden in het buitenland.

De master International Business and Management en met name de International Business School is daadwerkelijk internationaal georiënteerd. Studenten over de hele wereld komen naar Groningen voor deze studie. Dat maakt het interessant om verschillende perspectieven en meningen te delen in groepsopdrachten. Daarnaast is het mogelijk om de theorie gelijk om te zetten in de praktijk. Er zijn veel casestudies die we behandelen in de lessen en verschillende groepsopdrachten voor organisaties. Zowel de individuele als groepsopdrachten staan vaak in connectie met het werkveld. Tijdens mijn opleiding waren er ook verschillende bedrijfsbezoeken, seminars van ondernemers en andere activiteiten gepland. Helaas kon vanwege corona veel hiervan niet doorgaan.

Een master in het hbo leert je als student om inzicht te krijgen in de verschillende belangen van organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau en geeft je de mogelijkheid om adviezen direct toepasbaar te maken.’