'Ouders spelen een belangrijke rol in het studiekeuzeproces van hun kinderen.'

  • Studieadviseur
Studiekeuzeadviseur aan tafel

Grietje Schoenmaker is studiekeuzeadviseur bij de Hanze en raad ouders/verzorgers aan om meer de rol van begeleider aan te nemen dan die van ouder.

‘Ouders spelen een belangrijke rol in het studiekeuzeproces van hun kinderen. Logisch. Zij kennen hun kind het allerbeste en kunnen inschatten welke capaciteiten en interesses het heeft. En ook waar het kind het beste tot het recht komt. Ik raad ouders aan, meer de rol van begeleider aan te nemen dan die van ouder. Bij sommige kinderen kun je je op de achtergrond houden, bij anderen ga je samen flink aan de slag.’

'Ik ontmoet ouders op onze open dagen en tijdens oudervoorlichtingen die we op middelbare scholen geven. Ouders bellen ons met vragen over toelatingseisen, deficiëntieprogramma’s en beroepsmogelijkheden. Ouders vragen soms tips hoe ze hun zoon of dochter kunnen ondersteunen tijdens het keuzeproces. Wij adviseren dan om het gesprek aan te gaan op een gunstig moment, bijvoorbeeld tijdens een autorit naar de sporttraining of tijdens een wandeling of een andere gezamenlijke activiteit. Maak samen een plan van aanpak, vraag veel en praat over interesses, talenten, dromen en passies. Maak samen een shortlist van opleidingen en bekijk samen de brochures. Het is belangrijk dat ouders de intrinsieke motivatie van hun kinderen begrijpen. Wat je als ouder beter niet kan doen, zo is mijn ervaring, is blijven pushen als je merkt dat het averechts werkt. Houd het wel bespreekbaar en help ze verder als ze daar aan toe zijn. Al is het alleen maar een beetje sparren om de argumenten boven tafel te krijgen. Het is belangrijk om een weloverwogen studiekeuze te maken.’

‘Bij Hanze Studiekeuzeadvies voeren wij zeker driehonderd individuele adviesgesprekken per jaar met aanstaande studenten. Soms komen ouders mee. Onze focus richt zich op de leerling. Het is belangrijk dat die zijn of haar keuze of het toekomstige beroep goed kan verwoorden en beargumenteren. Op die leeftijd is dat best lastig. Ga er maar aan staan, wezenlijke vragen beantwoorden als: Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat vind ik interessant? En daar komt nog bij, dat het studie-keuzeproces vaak in het examenjaar plaats vindt. Uiteraard is er voor die tijd wel aandacht aan besteed in de klas, maar de definitieve keuze wordt toch vaak in dit jaar gemaakt. En ook hier kan de ouder een regisserende rol spelen. Daar waar de scholier gefocust is op de examens, kan de ouder vinger aan de pols houden hoe het staat met de keuze van een vervolgopleiding. Wijs je zoon of dochter op de open dagen en zorg ervoor dat ze naar verschillende open dagen en opleidingen gaan. Want al weten ze precies wat ze willen, laat ze toch eens over het hek bij andere opleidingen kijken. Eén op de drie scholieren twijfelt, switcht of stopt in het eerste jaar. Dus ook al weet je zoon al vanaf zijn vierde jaar dat hij naar de Pedagogische Academie (PA) wil, laat hem dan toch bij een paar andere opleidingen kijken. Soms wordt hij dan in zijn keuze bevestigd, soms wordt het zelfs iets heel anders.’

Meer informatie voor ouders en verzorgers