Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar, er is dan sprake van een numerus fixus. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd middels een decentrale selectie. Bij alle opleidingen van de Hanzehogeschool met een numerus fixus wordt gebruik gemaakt van een decentrale selectie.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Opleidingen met een numerus fixus hebben een vervroegde aanmelddatum. De aanmelddeadline voor de fixusopleidingen is 15 januari 2023. 

Wat is decentrale selectie?

Opleidingen selecteren zelf studenten op basis van door de opleiding gestelde criteria. Bijvoorbeeld een interview, motivatiebrief, toets, portfolio of een combinitatie daarvan.

Tweede voorkeur

Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen. Heb je vóór 2019 meegedaan aan de centrale loting, dan telt die deelname ook mee.

Opleidingen met een numerus fixus 2023-2024

Ergotherapie
Fysiotherapie
Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken  
Mondzorgkunde 
Toegepaste Psychologie
Vastgoed & Makelaardij
Verpleegkunde

Vanaf 15 april informeert Studielink je over het rangnummer. Een hoog rangnummer (bijvoorbeeld nummer 150 bij 100 plaatsen) wil nog niet zeggen dat je niet geplaatst wordt. Immers, er zullen studenten zijn die hun examen niet halen of hun aanmelding intrekken. Het kan dus even duren voor je weet of je een plaats aangeboden krijgt. Daarom is het altijd belangrijk om je voor meer opleidingen aan te melden.

LET OP: Als je geselecteerd bent, moet je jouw plaats binnen 2 weken accepteren via Studielink. Anders vervalt je plaats.

Inschrijving compleet afronden

Wanneer je je toegewezen plaats hebt geaccepteerd, kun je alsnog worden afgewezen als je op 1 juli niet aan de toelatings- en inschrijfvoorwaarden hebt voldaan. De checklist inschrijvingsvoorwaarden is te vinden via de volgende link. Ook het afgeven van je digitale machtiging voor collegegeld is een inschrijvingsvoorwaarde die voor 1 juli geregeld moet hebben via Studielink. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}