Auteursrechten InformatiePunt

​Bij het publiceren en (her)gebruiken van een artikel, paper, boek of hoofdstuk uit een boek, speelt auteursrecht altijd een rol. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het gebruik van beeld, audio, video, tv, computerprogramma's en bladmuziek. Het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) is er om onderzoekers, docenten en studenten van de Hanzehogeschool goed te informeren, te adviseren en te ondersteunen over auteursrecht bij hergebruik van materiaal, maar ook bij het zelf (open acces) publiceren.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Hoe kan het Auteursrechten Informatiepunt je helpen?

Vind je het antwoord op jouw vraag niet op de site? Stel je vraag dan aan de medewerkers van het Auteursrechten Informatiepunt (AIP). Onze medewerkers zoeken het zo spoedig mogelijk voor je uit.

Mail naar aip@org.hanze.nl


Auteursrecht

In artikel 1 van de Auteurswet staat een duidelijke definitie van het  auteursrecht: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld".

Makers van werken kunnen toestemming geven om hun werk te gebruiken, of die toestemming weigeren. Zij kunnen ook een voorwaarde aan hun toestemming te verbinden, zoals een vergoeding. Verder hebben makers recht op naamsvermelding.

De Auteurswet beschermt de maker van een werk, maar ondersteunt ook de informatievrijheid.


Auteursrecht in het onderwijs

Studenten, docenten en onderzoekers maken gebruik van bijvoorbeeld artikelen, rapporten, boeken of beeld & geluid voor hun eigen studie, de ontwikkeling van leer- en lesmaterialen of voor onderzoek. Het gaat dan vaak om publicaties die door anderen zijn gemaakt en waarop in de meeste gevallen een auteursrecht berust.

Volg de regels!

In de Auteurswet zijn er voor het onderwijs uitzonderingen gemaakt voor het gebruiken van een gedeelte van een werk. Voorwaarde is wel dat je bepaalde regels in acht neemt. 
het gaat dan om de regels voor citeren en korte overnames. 

Voor gebruik van een werk buiten deze regels is altijd vooraf toestemming nodig van de maker. De maker kan het gebruik verbieden of (tegen een vergoeding) toestaan.

Let op: gebruik je werk van een ander dan is een bronvermelding altijd verplicht. Dit om plagiaat te voorkomen.

Op de site Auteursrechten in het hoger onderwijs van SURF is uitgebreide informatie over auteursrecht te vinden. Met zoekfilters kun je de resultaten toespitsen op thema (publicaties, beeld en geluid), doelgroep (student, docent, onderzoeker) en rol (auteur, gebruiker).


Zelf publiceren: jij bent de auteur

Niet alleen worden binnen de Hanzehogeschool publicaties gebruikt, maar studenten, docenten en onderzoekers treden zelf ook op als auteur. Je krijgt dan als maker ook te maken met het auteursrecht.


Meer informatie

Disclaimer

De HanzeMediatheek streeft juiste en actuele informatieverstrekking op de website na, maar geeft geen garantie voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid ervan. De HanzeMediatheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot deze kennissite. Ditzelfde geldt voor mogelijke gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze site. Het hiervoor gestelde geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie van websites die vanuit deze kennissite gelinkt zijn.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}