Auteursrechten InformatiePunt

In het hoger onderwijs wordt regelmatig gebruik gemaakt van een artikel, paper en (een hoofdstuk uit) een boek en worden deze gepubliceerd en/of digitaal ergens geplaatst. Dat geldt ook voor het gebruiken en maken van beeld, audio, video, computerprogramma's en bladmuziek. Auteursrecht speelt hierbij een rol.

Het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) is er om onderzoekers, docenten en studenten van de Hanzehogeschool te ondersteunen door te informeren en adviseren.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Hoe kan het Auteursrechten Informatiepunt je helpen?

Deze website geeft informatie over onderwerpen in relatie tot auteursrecht waarmee je in het hoger onderwijs te maken kunt krijgen. Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Stel deze dan aan de medewerkers van het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) en het wordt zo spoedig mogelijk voor je uitgezocht.

Mail naar aip@org.hanze.nl


Auteursrecht

In artikel 1 van de Auteurswet staat een duidelijke definitie van het  auteursrecht: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld".

Makers van werken kunnen toestemming geven of weigeren om hun werk te gebruiken. Ook kunnen zij een 'billijke vergoeding' vragen voor het hergebruik. Verder hebben makers recht op naamsvermelding.

De Auteurswet beschermt de maker van een werk, maar ondersteunt ook de informatievrijheid.


Auteursrecht in het onderwijs

Studenten, docenten en onderzoekers maken gebruik van bijvoorbeeld artikelen, rapporten, boeken of beeld & geluid voor hun eigen studie, de ontwikkeling van leer- en lesmaterialen of voor onderzoek. Het gaat dan vaak om publicaties die door anderen zijn gemaakt en waarop in de meeste gevallen een auteursrecht berust.

Volg de regels!

In de Auteurswet zijn er voor het onderwijs uitzonderingen gemaakt voor het zonder toestemming gebruiken van een gedeelte van een werk. Voorwaarde is wel dat je bepaalde regels in acht neemt, zoals voor citaten en korte overnames. Ook moet er wel altijd een billijke vergoeding worden betaald bij overname, tenzij daar door de rechthebbende afstand van wordt gedaan. 

Voor gebruik van een werk buiten deze regels is altijd vooraf toestemming nodig van de maker. De maker kan het gebruik verbieden of (tegen een vergoeding) toestaan.

Let op: gebruik je werk van een ander dan is een bronvermelding altijd verplicht. Dit om plagiaat te voorkomen.

Op de site Auteursrechten in het hoger onderwijs van NAI-hbo (samenwerkingsverband Auteursrechteninformatiepunten) is ook uitgebreide informatie over auteursrecht te vinden.


Zelf publiceren: jij bent de auteur

Als je als student, docent of onderzoeker zelf iets schrijft of maakt, krijg je ook als maker van een werk te maken met het auteursrecht. Bijvoorbeeld als je het wilt openbaar maken en publiceren. Denk bijvoorbeeld aan welke rechten je hebt en hoe je omgaat met je rechten als maker. Steeds meer publicaties worden Open Access beschikbaar gemaakt waarbij rechthebbenden bij het materiaal vermelden hoe en onder welke voorwaarden anderen het wel of niet mogen (her)gebruiken.


Meer informatie

Disclaimer

De HanzeMediatheek streeft juiste en actuele informatieverstrekking op de website na, maar geeft geen garantie voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid ervan. De HanzeMediatheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot deze kennissite. Ditzelfde geldt voor mogelijke gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze site. Het hiervoor gestelde geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie van websites die vanuit deze kennissite gelinkt zijn.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}