Inventarisatie muziekonderwijs Noord- en Oost-Nederland

  • Nieuws
Foto voor Imre.png

Het lectoraat Kunsteducatie publiceerde vorig jaar, in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium, een eerste inventarisatie van naschools muziekonderwijs in Noord-Nederland. Nu verschijnt een vernieuwde en uitgebreide versie. In samenwerking met het ArtEZ Conservatorium Zwolle werd de inventarisatie uitgebreid naar Oost-Nederland. Daarnaast bevat de update ook een eerste verkenning van privé-aanbieders van muziekonderwijs.

Door onderzoekers Imre Kruis en Evert Bisschop Boele werden in de zes provincies (Drenthe, Groningen, Friesland, Flevoland, Overijssel en Gelderland) 175 muziekscholen gevonden die sterk van elkaar verschillen qua grootte en organisatievorm. In een steekproef in de gemeenten Groningen, Midden-Drenthe en Smallingerland vonden ze daarnaast 167 privé-aanbieders die bij elkaar lesgeven op 49 verschillende instrumenten.

In het rapport worden lestarieven in de verschillende provincies met elkaar vergeleken. Ook is gekeken naar de arbeidspositie, opleiding en honorering van muziekdocenten. Tenslotte is er geïnventariseerd in hoeverre de gemeenten uit het zoekgebied het ondersteunen van naschools muziekonderwijs tot hun taak rekenen.

Conclusie is dat er in de sector naschoolse muziekeducatie veel muziekdocenten werken en er nog steeds veel muziekscholen zijn. Wel zijn de verschijningsvormen veranderd. Hoewel er dus op dit moment geen sprake is van de veelbesproken ‘kaalslag’, zijn er wel degelijk serieuze zorgen voor wat betreft de financiële toegankelijkheid en bereikbaarheid van aanbod, met name in minder stedelijk gebied, en ook rond de honorering van docenten en de aanwas van nieuwe docenten.

Vervolgonderzoek

De inventarisatie nodigt uit tot het doen van vervolgonderzoek naar hoe we naschoolse muziekeducatie zo kunnen vormgeven dat het past bij het karakter van deze tijd, dat de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd is en dat er sprake is van goede arbeidsvoorwaarden voor muziekdocenten.

Het rapport is hier te downloaden

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Onderwijs en Opvoeding