• Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Van OlstBorg

  locatie

Welke oplossingen zijn er voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt? Op donderdag 6 juni wordt het symposium "Passende Banen" georganiseerd. Tijdens dit inspirerende event staan de ondewerpen basisbanen, baancreatie en (duurzame) loopbanen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt centraal.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt staat in sterk contrast met het aantal werklozen aan de zijlijn. Wat als we de traditionele benadering omdraaien en banen creëren die aansluiten bij de vaardigheden van werkzoekenden? De Groningse basisbanen zijn een succesvol voorbeeld hoe er wél gebruik gemaakt kan worden van de arbeidsproductiviteit van langdurig werklozen. Ook impactondernemers zijn bezig geschikt werk te maken voor potentiële werknemers die een uitkering hebben.

Programma
Tijdens het symposium Passende Banen, georganiseerd door de lectoraten Human Capital en Juridische Aspecten van Ondernemerschap van de Hanze, zullen experts de discussie aangaan over basisbanen en baancreatie en (duurzame) loopbanen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het programma omvat boeiende presentaties en interactieve sessies, met afsluitende woorden van de Groningse commissaris van de koning, René Paas. 

Petra Oden zal een presentatie geven over hoe ondernemers, gemeenten, UWV, sociale werkplaatsen, mbo-instellingen en andere partijen samen kunnen werken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ondersteunen en werk te creëren.
Joan Muysken verkent de cruciale rol van de overheid in het aanbieden van toegankelijke basisbanen en beantwoordt belangrijke vragen over beloning, financiering en impact op bestaande werkgelegenheid.

12:30 - 13:00:    ontvangst
13:00 - 13:15:    opening
13:15 - 13:55:    Joan Muysken
13:55 - 14:20:   discussie
14:20 - 14:45:   pauze
14:45 - 15:15:   Petra Oden
15:15 - 15:40:   discussie
15:40 - 16:00:   afsluiting René Paas
16:00                borrel

Voor wie
Wij verwelkomen graag jobcoaches, accountmanagers, re-integratieadviseurs, bestuurders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden, impactondernemers en andere geïnteresseerden in arbeidsmarktvraagstukken op deze inspirerende bijeenkomst.

Datum en locatie
Datum: donderdag 6 juni 2024
Locatie: Hanze, locatie Van OlstBorg (Gerardus de San Zaal), Zernikeplein 7, Groningen.

Aanmelden
Reserveer de middag van 6 juni in uw agenda en meld je nu aan! 

Meld je hier aan!

Evenement types

 • Congres