Ruim baan voor sociale kwaliteit

  • Evenement
symposium ruim baan voor social kwaliteit.jpg
  • Datum
    • datum

  • Locatie

    Academiehuis Grote Kerk

    locatie

Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staat dit jaar in het teken van domeinoverstijgend samenwerken. Ook blikken we terug op de periode 2020 - 2022 en kijken we vooruit: wat gaan we vanaf 2023 doen?

Welke betekenis kunnen wij hebben als we als mens, als professional, als gemeente, maatschappelijke organisatie of beroepsopleiding, en niet te vergeten als werkplaatsen, elkaar meer opzoeken? Duidelijk is dat we over grenzen van domeinen heen moeten stappen om bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid van mensen in kwetsbare situaties te bevorderen. De Werkplaatsen Sociaal Domein starten in 2023 een nieuwe werkplaatsperiode. Gezamenlijk gaan we verder aan de slag met tal van sociale vraagstukken. Een belangrijk thema is hoe we nog beter kunnen samenwerken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis.

Lees meer