Presentaties opbrengsten leerateliers IWP Senioren

 • Evenement
IWP senioren foto
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Wiebenga

  locatie

De bruggenbouwers en studenten presenteren op deze postermarkt de (tussentijdse) resultaten en werkwijze van de verschillende leerateliers en deelprojecten daarbinnen. In leerateliers wordt samengewerkt door professionals, senioren, bruggenbouwers en studenten (Verpleegkunde, Fysiotherapie, Social Work en Toegepaste Psychologie).

Programma
Met trots delen we de resultaten en werkwijze van de leerateliers:

Bevorderen samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers bij zorg en ondersteuning, samen met Netwerk Informele Ondersteuning Groningen

 • Gezamenlijke verkenning en plan van aanpak; Karlien Landman, Judith Klemmeie, Betsy Weening en NIOG


Levenseindegesprek, gesprekken over vragen en wensen in de laatste levensfase

 • Ervaringen van verpleegkundigen in het Ommelander ziekenhuis mbt het levenseindegesprek; Niels Koning en Fleur Grashuis
 • Het levenseindegesprek aangaan; Jasper Weterings
 • Hoe zijn we gevaren? Betsy Weening, Annemarie Bosch en deelnemende senioren


Opzetten kennis- en leernetwerk Ouder & Wijzer met ouderennetwerken, samen met Gemeente Groningen

 • Gezamenlijke verkenning en plan van aanpak; Karlien Landman, Rob Weitenberg en Ellen van der Hoek


Langer zelfstandig in de wijk Lewenborg, samen met Athomefirst

 • Behoefte aan algemene voorzieningen in de wijk Lewenborg; Loes Karst en Rianne Bleeker
 • Evaluatie verloop atelier en opgedane kennis; Annemarie Bosch


Langer meedoen met milde cognitieve achteruitgang en beginnende dementie, samen met Odensehuis en Humanitas

 • Ondersteuning van vrijwilligers met cognitieve uitdagingen, Milou Telkamp en Mikki Venema
 • Evaluatie werkwijze leeratelier en opgedane kennis; Karlien Landman en Rob Weitenberg


Ontmoeting en steun bij digi- en technologiezorgen, samen met Clockhuysplein

 • Thuiswonende ouderen en digitale zorg, Mart Jorgen Ruchti en Lisa Kuiper
 • Draaiboek Clockhuysplein digicaf√©, Amber Bouman en Nynke Gooijert
 • Evaluatie werkwijze leeratelier en opgedane kennis; Rob Weitenberg en Clockhuysplein

We openen de middag met een korte inleiding over de innovatiewerkplaats en de werkwijze, daarna is er ruimte om de posters te bekijken, presenteren de leerateliers in clusters kort de posters en is er gelegenheid om vragen te stellen, verder uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. In verband met de catering willen we je vragen je aan te melden.

Meer over de Innovatiewerkplaats Senioren

Aanmelden

 • Datum
  Tijd  - 
  Locatie

  Wiebenga