Webinar Onbegrepen gedrag

 • Evenement
Werkplaats Sociaal Domein Noord.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Online

  locatie

Webinar Werkplaats Sociaal Domein Noord. Petrick Glasbergen is coördinator van het Trefpunt en verbonden aan de kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag en is onze hoofdspreker.

De kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag draagt bij aan preventie binnen de persoonsgerichte aanpak van onbegrepen gedrag. Bovendien draagt de kenniswerkplaats bij aan een samenleving waarin mensen met onbegrepen gedrag meedoen en 'er mogen zijn’. Met deze regionale kenniswerkplaats wordt een kennisinfrastructuur gebouwd. De opgedane kennis wordt zowel regionaal als landelijk gedeeld. Mede dankzij de subsidie van ZonMw is het mogelijk geworden om deze werkplaats op te zetten.

Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag
Onbegrip ontstaat in een interactie tussen personen in een specifieke omgeving. Op de achtergrond dragen vaak één of meerdere systemen bij aan het ontstaan van het probleem. Toch is het in de praktijk vaak de reflex om het probleem bij een persoon te leggen, te benaderen vanuit een classificering van “overlast”, “incidenten” of “aandoening”. De kenniswerkplaats neemt de interactie en context als uitgangspunten en zoekt naar oplossingen vanuit de vraag wat mensen in situaties van onbegrepen gedrag, hun naasten en hun omgeving kan ondersteunen, vanuit het brede perspectief van positieve gezondheid.

Door een vraaggesprek met onderzoekers, ervaringsdeskundigen en studenten wil Petrick Glasbergen tijdens dit webinar de volgende thema's uiteenzetten:

 • Wat houden de Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag in? 
 • Waar zit de meerwaarde?
 • Wie zijn hierbij betrokken? 
 • Hoe werken  de Kenniswerkplaatsen?
 • Wat is er al bereikt?
 • Wat ziijn de ambities?

Aanmelden