De Beweegreis gaat van start!

  • Nieuws
Beweegreis.png

De Beweegreis is een initiatief dat gericht is op inwoners wiens leefstijl beter kan, die wel graag wil bewegen, maar zich niet aangesproken voelen door alles wat tot nu toe bestaat. Een reis waar niet traditioneel gedacht wordt vanuit sport, maar meer vanuit gezondheid!

De Beweegreis is gebaseerd op actuele ontwikkelingen en op de urgentie om te voldoen aan de beweegrichtlijn. Ongeveer 50% van de inwoners voldoet aan die beweegnorm. 10 tot 15% heeft geen enkele behoefte om in beweging te komen en 35% van de inwoners wil graag bewegen, maar voelt zich niet aangesproken door alles wat tot nu toe bestaat. Duidelijk is dat de aanpak voor deze laatste groep (‘35% groep’) anders moet zijn dan tot nu toe.

 De Beweegreis is anders! ‘Alles loslaten wat kan afstoten’. ‘Aan geen enkel vooroordeel voldoen’. ‘Niets zorgt voor extra verwachtingen’. De Beweegreis leert, betrokkenen in de lokale beweegwereld, inwoners te betrekken en tegelijk het gesprek aan te gaan met het gehele ecosysteem (zorgverzekeraar, welzijnsprofessionals, sportvereniging en bijv. de gemeente). Uiteindelijk leidt het tot ‘beweegclubs’ waar de ‘35% groep’ zich thuis voelt en ongedwongen en veilig aan het verbeteren van de leefstijl kan werken en nog mooier: een leven lang bewegen. De ‘Beweegreis’! 

Een initiatief, van Sara van de Lustgraaf (Hanzehogeschool Groningen) en Hans Derks (Gezond in Drenthe), wat is gestart als pilot en nu is doorontwikkeld tot een training die van start gaat op 23 november '23 in het Noorden van ons land en een landelijke uitrol krijgt via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in 2024.

De training Beweegreis is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen - Instituut voor Sportstudies, de Landelijke Academie Buurtsportcoaches, Drenthe Beweegt en VSG. Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing valt deze training onder onze drie thema's: kansengelijkheid & participatie, gezonde leefstijl & leefomgeving en kwetsbaarheid & passende zorg.