Van solo naar synergie

  • Nieuws
Jan-Jaap Reinders

Onlangs is onder redactie van onder andere senior onderzoeker Jan-Jaap Reinders: 'Van solo naar synergie, het handboek over interprofessionele samenwerking binnen de zorg en welzijn sector' verschenen. Tientallen experts uit praktijk onderwijs en onderzoek beschrijven in dit boek de verschillende samenhangende aspecten rond de ontwikkeling van interprofessionele samenwerking.

Dit handboek geeft een actueel overzicht van toepasbare kennis, praktische handvatten, casuïstiek en de nieuwste wetenschappelijke inzichten aangevuld met diverse onderzoeksvragen waarvoor vervolgonderzoek belangrijk is. 

Wat maakt Van solo naar synergie een uniek handboek?

  • Het integreert praktijk, onderwijs en onderzoek als complementaire perspectieven rond hetzelfde thema. De scheiding tussen deze perspectieven is meestal te kunstmatig terwijl ze elkaar aanvullen.
  • Het handboek is een echt interprofessioneel product omdat alle auteurs ook elkaars hoofdstukken hebben gelezen en elkaar advies hebben gegeven om tot een optimaal gezamenlijk eindproduct te kunnen komen ('practice what you preach').Introductie van een evidence-informed meta-model (‘Meta-Model of Interprofessional Development’) dat niet alleen prioriteiten voor interprofessioneel leren en werken op een rij zet maar ook een volgordelijkheid. Dit maakt doelgerichte ontwikkeling van interprofessionele samenwerking mogelijk. Dit  is uniek ten opzichte van andere bestaande modellen over interprofessioneel werken en leren en beperkt zich niet tot een enkel werkveld
  • De psychologische benadering van professionele identiteit op basis van wat zowel experimenteel, in het onderwijs, als in de beroepspraktijk onderzocht is. De positie van een beroepsgroep ten opzichte van andere beroepsgroepen is aangeleerd en daarom onderdeel van het professioneel zelfconcept. Dit bepaalt of iemand openstaat voor interprofessionele samenwerking maar nog niet of men zich met andere beroepsgroepen identificeert.
  • De systemische benadering van interprofessioneel leren en werken en de rol van de maatschappij en van implementatie van interprofessioneel werken en leren komen aan bod. Individuen kunnen collectief competent worden en hun omgeving kan dit bevorderen en in stand houden.
  • De psychologische benadering van interprofessionele identiteit naast een beroepsspecifieke professionele identiteit. Elk individu kan zich, naast het eigen beroep, ook tegelijkertijd binden met een interprofessionele groep of categorie. Dat bepaalt hoe we ons gedragen los van teamvorming. Het nieuwste wetenschappelijke bewijs over hoe zo’n identiteit is te vormen en wat het kan bepalen, wordt in dit handboek beschreven.

Interprofessionele samenwerking

Interprofessionele samenwerking heeft betrekking op het optimaal combineren van kennis en kunde van verschillende beroepsgroepen. Dit is nodig wanneer complexe vraagstukken onze eigen kennis en vaardigheden overstijgen of wanneer verschillende professionals dezelfde patiënt of cliënt van dienst zijn. Vanzelfsprekend vormen behoeften, wensen en eisen van patiënt of cliënt het vertrekpunt van die samenwerking waarbij ook familie en naasten betrokken moeten worden wanneer dit mogelijk en relevant is.

Over de redactie

Jan-Jaap Reinders doet als arbeids- en organisatiepsycholoog onderzoek naar interprofessionele identiteit en de sociotechnische systeembenadering van interprofessionele samenwerking. Hij is werkzaam binnen de Research Group IPE van het LEARN programma, SHARE Onderzoeksinstituut, UMCG en binnen het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Hij is senior onderzoeker bij de Hanzehogeschool, spreker, docent en Aletta Jacobs Fellow. Hij begeleidt promovendi in binnen- en buitenland en is bestuurslid van Interprofessional.Global, een wereldwijde confederatie die diverse regionale, nationale en internationale netwerken rond interprofessionele educatie en samenwerking vertegenwoordigt.

Peter Pype is huisarts en palliatief arts van opleiding. Hij werkt als hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, België. Hij leidt daar het Centrum voor Interprofessionele Samenwerking in Onderwijs, Onderzoek en Praktijk. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw en implementatie van interprofessioneel onderwijs aan de Faculteit. Zijn onderzoek focust op evaluatie van interprofessioneel onderwijs, op werkplekleren in interprofessionele zorgsettings en op teamdynamiek bekeken door de bril van het complexiteitsdenken.

Meer informatie over het handboek 'Van Solo naar synergie'

Jan-Jaap Reinders aan het woord: 'Door interprofessioneel samen te werken kunnen we veel meer bereiken'

Contact