Chinese Verpleegkunde docenten op bezoek bij de Hanze om meer te leren over palliatieve zorg

  • Nieuws
Bezoek Chinese docenten Wiebenga.jpg

Deze week waren er twintig Chinese verpleegkunde-docenten van drie verschillende Nursing Universities te gast bij ons in Groningen om een benchmark te doen in het kader van het Erasmus+ project ‘Cultivating new talents of palliative care in nursing education and training for China’, ofwel PALcNet.

PALcNet valt onder het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van Wolter Paans. Het lectoraat ontwikkelt in het project de competenties die huidige en toekomstige gezondheidszorgprofessionals in China nodig hebben om de palliatieve zorg daar te transformeren.

Prioriteit

Hoewel palliatieve zorg wordt erkend als een prioriteit voor de volksgezondheid, blijven er ongelijkheden in de toegang en beschikbaarheid van palliatieve zorg bestaan. Wereldwijd leeft 76 procent van degenen die palliatieve zorg nodig hebben in lage- en middeninkomenslanden en sterft zonder basale palliatieve zorg. Dit project heeft tot doel de palliatieve zorg in China te verbeteren door de competentieontwikkeling van Chinese docenten, zorgprofessionals en studenten, evenals het verbeteren van de toegankelijkheid en bewustzijn van palliatieve zorg in China. Daarbij ligt de nadruk op de prioriteit en mogelijkheden van digitale transformatie.

Tijdens de benchmark bijeenkomst deze week hebben de Chinezen kennisgemaakt met de opzet en uitvoering van de palliatieve zorg in Europa. Er is een vergelijking gemaakt tussen de palliatieve zorg praktijk en -onderwijs in Europa en China. Het doel is dat de deelnemers na afloop van de benchmark de opgedane kennis en inzichten kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van onderwijs voor palliatieve zorg voor verpleegkundigen in China. Collega’s van de academie en collega’s uit het werkveld hebben bijgedragen als expert door hun ervaringen te presenteren.

De Hanze collega’s die deelnemen aan dit project zijn Wolter Paans, Marjolein Annen, Bea Dijkman, Cornelia van Slochteren en Johanna Wardenburg. De penvoerder van dit project is JAMK University of Applied Sciences uit Finland. De andere partners in het project zijn: Beihua University, Harbin Medical University en Guangzhou Health Science uit China en College Universitat Ramon Llull fundacio uit Spanje.