Emerging Leaders programma benadrukt belang samenwerking Noordpool­gebied

  • Nieuws
Noorwegen.jpg

Onderzoeker Sterre Koops van het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water is van 25 januari tot 1 februari aanwezig bij het Emerging Leaders programma. Dit mentorprogramma brengt jonge leiders uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de overheid en NGO's samen om meer te leren over het Noordpoolgebied tijdens een reis door Noord-Noorwegen.

Fotobron: Vegard Stien – Arctic Frontiers

Het thema is dit jaar ‘Coëxistentie in het Noordpoolgebied’ en omvat een 7-daagse reis door het Noorse hoge noorden. Onderweg ontmoeten de deelnemers lokale vertegenwoordigers van verschillende sectoren en nemen deel aan discussies over actuele visies, trends en uitdagingen in de Arctica. Het doel is om te onderzoeken hoe landen vreedzaam samen kunnen bestaan in het Arctisch gebied, terwijl we in een periode leven waarin landen wedijveren om soevereiniteit over de Arctische wateren, bedrijven strijden om ruimte in een steeds sterker concurrerende markt, de lokale bevolking ernaar streeft om gehoord te worden en ecosystemen geconfronteerd worden met grote veranderingen.

De relevantie van het Arctisch gebied

Het is relevant om naar het Arctisch gebied te kijken bij klimaatgerelateerde vraagstukken. Dit kwetsbare gebied bevindt zich namelijk op de frontlinie van klimaatverandering. Nederland wordt hier op een langere termijn door aangetast, dus is het interessant om te kijken naar deze verschillende stadia van klimaatverandering en het effect die het op onze omgeving heeft.

Over het belang van het Arctische gebied staat in de Nederlandse Polaire Strategie:  “De poolgebieden zijn belangrijk voor Nederland en voor een gezonde aarde. Deze kwetsbare ecosystemen ondervinden in sterke mate de gevolgen van klimaatverandering. De opwarming van de aarde leidt tot verlies van ijs en zet de biodiversiteit in de gebieden onder druk. Deze ontwikkelingen hebben directe en indirecte gevolgen voor Nederland.”

Het Emerging Leaders programma onderstreept de waarde van samenwerking in de poolgebieden en voor klimaatveranderingvraagstukken. Coexistentie in het Arctisch gebied is niet alleen van positief voor dat gebied, maar op globale schaal nodig om de duurzaamheidsvraagstukken die er liggen te tackelen.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu