Lector van het jaar 2019 blikt terug op twee bewogen jaren

  • Onderzoeker aan het woord
Fietsende studente in Groningen

Lies Korevaar kreeg in 2019 de eervolle titel ‘Lector van het Jaar’ voor zijn expertise en betrokkenheid bij studentenwelzijn. ‘Er is veel gebeurd de afgelopen twee jaar’, vertelt onze lector Rehabilitatie. ‘Natuurlijk heeft de aandacht van de verkiezing daaraan bijgedragen, maar toch vooral omdat we interventies en tests ontwikkelen waar de maatschappij behoefte aan heeft.’

Begeleid Leren

‘De Lector van het Jaar-verkiezing heeft aardig wat aandacht opgeleverd. In één dag tijd werd mijn LinkedIn-pagina maar liefst 15.000 keer bezocht. De laatste tijd merk ik dat mensen uit verschillende geledingen contact opnemen voor ondersteuning van jongeren die dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Vrij recent kreeg ik een e-mail van een moeder uit Haarlem, die hulp zocht voor haar dochter met psychische problemen die door onbegrip en gebrek aan ervaring vastloopt op het gymnasium. Waar we ons eerst richtten op 16 tot 18-jarigen hebben we nu ook projecten voor 12 tot 16-jarigen omdat we in het middelbaar en voorgezet onderwijs dezelfde problematiek tegenkomen. Mooi om te ontdekken dat mensen ons weten te vinden als ze ondersteuning zoeken.
Iemand die een student met psychische problemen van de Universiteit Utrecht begeleidt, vond ons via de website Begeleid Leren, waar we al onze producten gratis aanbieden. Hij wil via de gemeenteraad van Utrecht de producten en diensten van onze Innovatiewerkplaats Begeleid Leren structureel inzetten voor studenten in Utrecht. De website wordt jaarlijks zo’n 180.000 keer bezocht en het Handboek Rehabilitatie wordt inmiddels op 18 opleidingen in Nederland gebruikt.’

Kieskeurig

‘Direct contact met de eindgebruiker is wel bijzonder omdat we ons op de professional richten. Voor professionals verzorgen we trainingen door het hele land. We trainen zowel de methodiek om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen als de methodiek om jongeren te ondersteunen die weer met een opleiding willen starten. We doen dit niet alleen in Nederland. Sinds 2010 zijn we ook actief in Zweden en Zuid-Afrika. De Supported Education toolkit is inmiddels beschikbaar in zeven talen.
Per 1 november zijn we met een nieuw project gestart, Kieskeurig, waarmee we jongeren die zijn uitgevallen individueel ondersteunen bij het kiezen en verkrijgen van een opleiding. Dat doen we met vijf zorginstellingen uit het hele land. Waarbij we professionals trainen in de methodiek. Aan de uitvoering van de methodiek is een evaluatieonderzoek gekoppeld.’

Move Ahead

‘Ik zie veel studenten met psychische problemen, maar dat iemand psychische klachten ervaart wil niet zeggen dat diegene een psychische aandoening heeft. Op het moment dat je depressieve klachten ervaart, heb je nog geen depressie. Als je angstige gedachten hebt, heb je nog geen angststoornis. In een stressgroep vroegen we studenten: wat veroorzaakt bij jou stress? Bij acht van de twaalf studenten bleek de stress veroorzaakt te worden doordat ze niet konden plannen. Dan kun je wel een ‘stressreductietherapie’ aanbieden, maar daarna kunnen ze nog steeds niet plannen.
Medewerkers van het lectoraat hebben een methode is ontwikkeld waarmee docenten hun studenten beter kunnen begeleiden op het gebied van cognitieve problemen, zoals moeite hebben met plannen en taakinitiatie, het Move Ahead-project. Door heel Nederland is er veel animo voor.  Inmiddels hebben we 18 docenten op de Hanze geschoold. Voor Hanze Student Support hebben we deze Move Ahead-modules nu ook ontwikkeld voor een groepsgewijze aanpak.’

Aanpak eenzaamheid studenten

Ons EAST-project (EenzaamheidsAanpak Studenten), dat eenzaamheid onder studenten bespreekbaar wil maken en verminderen, komt ook op het juiste moment. Volgens de recentelijk gepubliceerde Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik voelt 80 procent van de studenten zich eenzaam. Docent-onderzoekers Jisca Kuiper en Willem Vos doen hier onderzoek naar en hebben een methodiek ontwikkeld. Er zijn door Jisca en Willem zeventien docenten vanuit de Hanze geschoold op de eenzaamheidsaanpak. Veel docenten ervaren handelingsverlegenheid als het om het bespreken van eenzaamheid gaat. Vragen naar de studievoorgang is eenvoudiger dan vragen naar iemands welbevinden. Als docent leer je didactische vaardigheden, maar eenzaamheid, plannen of aandacht en concentratie zit niet in je opleiding. Deze zomer verwachten we concrete onderzoeksresultaten.’

Vertel ik het wel of vertel ik het niet?

‘Openheid is zo’n zelfde thema waar docent-onderzoeker Jacomijn Hofstra en ik internationaal over hebben gepubliceerd. Het onderzoek hebben we uitgevoerd op de Hanze, NHL/Stenden en bij Van Hall/Larenstein. Daar hebben we docenten, decanen en studieloopbaanbegeleiders geschoold in een openheidsinstrument. Ga je wel of niet vertellen dat je psychische problemen hebt aan je docenten, medestudenten of op je stageplek? Er zijn nogal wat negatieve ervaringen. Bij studenten bestaat de angst voor stigma en sociale uitsluiting. Het instrument ‘Vertel ik het wel, vertel ik het niet’ wordt nu op de Hanze, NHL/Stenden en Van Hall/Larenstein ingezet als studenten daarmee worstelen. Pas geleden heb ik nog 25 docenten van de Mid Sweden University geschoold in dit instrument. Daar speelt dezelfde problematiek.’

Ervaringsdeskundigheid

De burger betrekken bij zaken die hem aangaan, is een ander thema van het lectoraat. In de GGZ en Verslavingszorg wordt ervaringsdeskundigheid al toegepast, maar in het sociale domein staat dat nog in de kinderschoenen. Hoe je de ervaringskennis van burgers kunt benutten, zal ook steeds meer toenemen gezien de achterdocht en de aversie van de burger naar de overheid. De inzet en ervaringskennis van burgers benutten om dingen voor elkaar te krijgen, wordt steeds meer onderkend. Een infographic over het inzetten van collectieve ervaringskennis in het sociaal domein, die door Marcel Niezen, Martinus Stollenga en mijzelf is opgesteld, is op LinkedIn al meer dan 10.000 keer gelezen.

Dr. Lies Korevaar