ZAP Groningen studenten

Smart Industry

De samenleving digitaliseert. Zelfs op onverwachte manieren. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw. Digitale technologieën maken het bijvoorbeeld mogelijk om al tijdens het telen van planten te weten hoe de gewassen en de bodem erbij staan. In dit lectoraat onderzoeken we toepassingen van sensortechnologie en kunstmatige intelligentie in een duurzame maatschappij.

Slimme technologie, zoals sensoren, microprocessoren, draadloze communicatie, ICT, drones, robots en kunstmatige intelligentie kunnen ons helpen  om industriële processen efficiënter en makkelijker te maken. Al deze slimme technologieën worden vervolgens met behulp van de Internet of Things (IoT) met elkaar verbonden. Dankzij deze digitalisering zijn we door de hele waardeketen heen beter geïnformeerd en kunnen we beter beslissingen nemen. Het lectoraat Smart Industry houdt zich bezig met deze digitalisering in onze samenleving.

Leeropdrachten

  • Sensors & Smart Systems

    Lector Heinrich Wörtche richt zich met deze leeropdracht op de buitenste laag van de Internet of Things (IoT), het Smart Connection Level, de laag die de fysieke buitenwereld met de innerlijke cyberwereld verbindt. Deze verbindende laag wordt gevormd door sensoren die meetgegevens over de status van en veranderingen in de fysieke buitenwereld overbrengen naar de binnenste cyberwereld. Op technisch vlak ligt de focus op miniatuur sensortechnologie, geprinte elektronica, kunstmatige intelligentie die draait op microprocessoren die in sensoren zijn ingebed en het gebruik van intelligente netwerktechnologie zoals b.v. 5G-technologie. Het aandachtsgebied Sensors & Smart Systems omvat vier onderzoekslijnen ‘embedded AI’, ‘connectivity’, ‘cyber physical lab’ en ‘printed sensors’.

    Heinrich Wörtche

Onze mensen

Ontmoet onze mensen