Biomonitoring met biosensoren in samenwerking met ParaMedir

  • Onderzoeksproject
Biomonitoring Paramedir.jpg

Door toenemende vergrijzing en een tekort aan zorgpersoneel is er een behoefte aan betere biomonitoringsapparatuur. Deze apparatuur kan helpen bij het verbeteren van diagnostiek, en verzorgen van patiënten, en het zelfstandig monitoren door patiënten zelf. Het project 'Improving Patient Care Through Advanced Biomonitoring Solutions' richt zich op het meten van belangrijke biomarkers in lichamelijke vloeistoffen, zoals urine, zweet en speeksel.

De doelgroepen van deze technologie zijn (zorgverleners van) patiënten met ernstige acute ziekte en chronische ziekten zoals nierziekten, hart- en vaatziekten en diabetes. Voor deze doelgroepen is het extra belangrijk dat er betere monitoringsapparatuur komt waarmee de patiënt zowel thuis als in het ziekenhuis of zorginstelling hun gezondheid beter in de gaten kunnen houden. Dit is met name voor de thuiszorg erg waardevol.

Het project wordt gefinancierd door het Just Transition Fund, en de penvoerder van het project is ParaMedir. 

Bekijk hier al onze publicaties.

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Exact en Informatica
  • Sport en Gezondheid
  • Techniek