Symposium ProMiMiC

Dwarsfluit ProMiMiC

Het onderzoeksproject ProMiMiC – Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare heeft als doel de interprofessionele samenwerking tussen musici en verpleegkundigen en compassievaardigheden van verpleegkundigen door te ontwikkelen binnen de live muziekpraktijk van Meaningful Music in Healthcare (MiMiC).

Het ProMiMiC onderzoeksproject wordt in juni 2023 afgesloten met twee symposia op twee afzonderlijke locaties: focus op de regionale uitbreiding en verankering van ProMiMiC in Noord-Nederland (locatie Prins Claus Conservatorium, Groningen, 2 juni 2023, voertaal Nederlands) en focus op internationale disseminatie van ProMiMiC (locatie Koninklijk Conservatorium, Den Haag, 23 juni 2023, voertaal Engels). 


Dit project is medegefinancierd door het RAAK-PRO programma van het regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

FrameVimeo-ProMiMiC.png