Leadership for Diversity: diversiteit en inclusie in onderwijs­instellingen

  • Onderzoeksproject
Samenwerken theorie in Forum 2022.jpg

Het Leadership for Diversity (L4D) project is een Erasmus gefinancierd samenwerkingsverband tussen 7 EU partners met als doel het aanbieden van training aan schoolleiders voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun onderwijsinstellingen.

Doelstelling en verwachte resultaten

Het verwachte effect is dat schoolleiders zich beter toegerust en gemotiveerd voelen om de verantwoordelijkheid te nemen voor het invoeren van schoolpraktijken die recht doen aan de doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie.

De toegevoegde waarde is dat EU-waarden - zoals vrijheid van meningsuiting - tot uiting komen in al het onderwijs in de hele EU.

Lees meer over dit onderzoeksproject in Pure

LfD_logo+bg.png