De waarde van ondernemende dorpen

  • Onderzoeker aan het woord
Groningen overview.jpg

De Hanzehogeschool heeft in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een meetinstrument ontwikkeld om de waarde van ondernemende dorpen in kaart te brengen. Kyra Luijters, lid van het lectoraat Duurzaam Financieren en Ondernemen (DFO), voerde dit onderzoek uit in samenwerking met verschillende dorpsinitiatieven.

De Kracht van Naoberschap

"De mensen staan enorm voor elkaar klaar in de Drentse dorpen", zegt Kyra Luijters. "Mensen ondernemen allerlei activiteiten voor anderen, omdat ze weten dat dat belangrijk is. En ze vinden het 'heel gewoon', dat doe je voor elkaar." Maar zo gewoon is het niet, het levert wel degelijk iets op. Wat precies, dat is soms moeilijk onder woorden te brengen. De gemeente Midden-Drenthe wilde de dorpen daarbij helpen en vroeg Margreet Boersma, lector van het lectoraat om hulp. Het lectoraat wil laten zien dat er meer waarden in het leven zijn dan alleen de financiële. "Daarbij sluiten we aan bij begrippen als brede welvaart, bedacht door het CBS", vertelt Margreet. "We moeten af van de focus op alleen economische groei. Als je in dat stramien blijft denken, leveren dorpsinitiatieven zoals in Midden-Drenthe, weinig toegevoegde waarde. Door een brede impact te definiëren, kan je de waarde wel laten zien."

Kyra voerde gesprekken en organiseerde drie bijeenkomsten met verschillende initiatiefnemers en dorpsondersteuners om de impact in kaart te brengen en het ontwikkelde meetinstrument te toetsen. "In de eerste gespreksronde kwam er een grote lijst aan indicatoren naar voren", zegt Kyra. "Het was aan mij om orde in die chaos te brengen door alle ideeën naast wetenschappelijke inzichten te leggen. Daarnaast moest het instrument wel werkbaar zijn. Dus geen ellenlange vragenlijsten waar de vrijwilligers gedemotiveerd van zouden raken! Uiteindelijk hebben we vier verschillende korte vragenlijsten ontwikkeld die vrij te gebruiken zijn door de dorpen. "Het moet faciliteren en uitnodigen om te leren", zegt Harriët Gerrits, opdrachtgever en programmamanager bij de Gemeente Midden-Drenthe.

Eind februari 2023 was de oplevering van het instrument: de Impact Box met als naam 'De Kracht van Naoberschap'. Hierin kunnen de ingevulde vragenlijsten gedeponeerd worden. De onderzoekers hopen dat ze het instrument breed kunnen gaan verspreiden, zodat de waarde van ondernemende dorpen beter zichtbaar wordt.

Bekijk hier de Impact box

De Impact Box is vrij te gebruiken, maar gebruik graag afstemmen met Margret Wieldraaijer van Welzijnswerk Midden Drenthe.

"De Kracht van Naoberschap. Een Impactmeter voor Dorpsinitiatieven."

Lector en onderzoeker