Aan het woord: Suzan van Lier

  • Alumnus aan het woord
hanze-20_ad-susan3-03.jpg

"De combinatie van kennisvakken, vaardigheden en het studieteam maakt de opleiding afwisselend en prikkelend"

‘Momenteel ben ik werkzaam bij Kidscasa Kinderopvang, een middelgrote kinderopvangorganisatie in Drenthe, Groningen en Friesland.

Met het volgen van de Ad Pedagogisch Educatief Professional kan ik gekwalificeerd aan het werk als pedagogisch coach en beleidsmedewerker. De opleiding geeft verdieping en verbreding in onderwerpen die ik in mijn vorige opleidingen heb behandeld. Daarnaast heeft het een goed toekomstperspectief. Zo kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de bachelor Social Work of de Pabo.

Door het volgen van deze opleiding ben ik vooral met een andere blik naar mijn werk binnen de kinderopvang gaan kijken. Zo benader ik mijn werkvormen nu vanuit een andere invalshoek dan dat ik gewend was om te doen. Ik ben veel bewuster geworden van wat mijn rol teweeg kan brengen, zowel in de ontwikkeling van de kinderen als in de opvoedingsondersteuning aan de ouders/verzorgers. Maar ook in het positief motiveren en coachen van collega’s om dit samen met mij voort te zetten in het dagelijkse werk op de werkvloer.

Het leukste onderdeel van de opleiding vond ik taalstimulering en het kennismaken met talentenkracht. Elk kind heeft namelijk zijn eigen talenten, die worden aangeboord wanneer je als pedagogisch medewerker weet wat de drijfveren en de interesses zijn van het kind. In de opleiding leer je hoe je kinderen spelenderwijs in een betekenisvolle leeromgeving kan stimuleren in hun taalontwikkeling. De kinderen beleven op deze manier veel plezier aan het leren van de taal en ze onthouden de geleerde taal beter, omdat hun interesse is gewekt en de thema’s die worden gebruikt hun aanspreekt.

De activiteitencyclus vond ik het meest lastige onderdeel. Hier heb ik dan ook veel van geleerd. Hoe organiseer je nu talentvolle activiteiten voor de kinderen op het gebied van rekenen, natuur & techniek, motoriek en muziek? Ook de colleges over de verschillende ontwikkelingsgebieden hebben mij veel nieuwe kennis gegeven. Vooral het in de praktijk brengen hiervan vond ik een uitdaging. Toch heeft dit onderdeel er wel voor gezorgd dat ik de kinderen nu activiteiten aanbied op een manier die hun talenten aanspreekt en naar een hoger niveau brengt. Vooral die bewustwording vond ik voor mijzelf een waardevolle ervaring.

In de gespreksvoering met ouders vond ik de methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren het meest verrassend. Deze methode heeft mij echt geleerd om in gesprekken die je voert met ouders niet zelf met oplossingen te komen, maar de ouders in hun eigen kracht te zetten door hun zelf met oplossingen te laten komen.

Ik heb een hele leuke samenwerking en omgang met mijn medestudenten. Zeker met de studenten die bij mij in het studieteam zitten. We hebben in de loop der tijd echt een vertrouwensband opgebouwd, waardoor wij elkaar feedback kunnen geven en ontvangen. We staan open voor elkaars ervaringen en kennis, maar ook persoonlijke zaken kunnen wij in alle eerlijkheid en vertrouwen met elkaar delen. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk allemaal hetzelfde gezamenlijke doel: deze opleiding met een goed resultaat af te ronden!

Ik zou de opleiding zeker aanbevelen aan anderen die meer verdieping zoeken in hun werk met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Of wanneer je een kindgerichte mbo-opleiding hebt afgerond en nog verder wilt leren en studeren’