Binnen twee jaar voor de klas

 • Bachelor
 • Deeltijd
 • 2 jaren
HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-35.jpg

Pabo Deeltijd verkort

Niveau
bachelor
Vorm
deeltijd
Duur
2 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
240 ECTS
Startmaanden
Start: februari, september
 • Onderwijs en Opvoeding

Met de opleiding Pabo Deeltijd verkort word je in twee jaar opgeleid tot een brede onderwijsprofessional. Vanaf de tweede periode (na 10 weken) ben je al aan het leren op een basisschool. Theorie en praktijk zijn op deze manier altijd met elkaar verbonden.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Pabo Deeltijd verkort

Sla over
 • Martine Talens

  Opleidingsmanager

  martine talens.png
 • Femke Wind-Winkels

  Coördinator opleiding & docent

 • Wouter Woldhuis

  Docent & coördinator minor

 • Ali Wit

  Docent & coördinator werkplekleren

  HANZE220048 Fotoshoot Pedagogische academie-15.jpg

Over deze studie

Je wilt graag de stap naar het basisonderwijs maken. Je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en zo meewerken aan de kansengelijkheid van alle kinderen. Je hebt een brede belangstelling voor de vakken op de basisschool. Het spreekt je aan om je als onderwijsprofessional te verdiepen in de ontwikkelingen van het onderwijs. En het lijkt je een mooie uitdaging om onderwijs te ontwerpen en aan te passen aan wat de kinderen nodig hebben.

Wij leiden je in twee jaar op tot leraar basisonderwijs. Je studeert in een eigen gebouw met speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een atelier, een sciencecentrum en vaklokalen. Je werkt in kleine studieteams met medestudenten aan de voortgang van je ontwikkeling. Je krijgt les en begeleiding van vakexperts op de Pedagogische Academie en ervaart begeleiding en coaching op een werkplek vanaf blok 2. Studenten die nu al de opleiding volgen, zijn betrokken bij het begeleiden van nieuwe studenten. Denk aan een introductietweedaagse en begeleiding tijdens studieteamtijd.

Als je aan de Pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of in de onderbouw van het vmbo. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

Heb jij een hbo- of universitaire bachelor afgerond en wil je graag leerkracht worden? Dan past de tweejarige opleiding Pabo Verkort bij jou! Je kunt hier de brochure aanvragen. 

Promotiefilm Pabo Hanzehogeschool Groningen

Still.png

Als je kiest voor de Pabo Deeltijd verkort, vind je het fantastisch om met kinderen te werken. In deze video vertellen twee Pabo-studenten over waarom werken in het basisonderwijs zo leuk is.

 • Feiten & cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar Studiekeuze123

Dit ga je doen

Tweejarige opleiding

De reguliere bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs duurt vier jaar. Bij de Pabo Deeltijd verkort krijg je op basis van je behaalde hbo- of wo-bachelor krijg je vrijstelling voor het eerste studiejaarVoor het tweede studiejaar vraag je individueel vrijstellingen aan op grond van studieonderdelen uit je behaalde bachelor. Je start dus met de opleiding in het derde studiejaar. Kortom: wij bieden jou een speciaal ontwikkelde tweejarige Pabo-opleiding.

Opbouw

Vanaf de eerste dag van de opleiding werk je aan de verschillende rollen die je hebt als leerkracht basisonderwijs. Deze liggen op het pedagogische, didactische, onderzoekende, verbindende en beïnvloedende vlak. Je krijgt in je opleiding allerlei leer-en vakgebieden aangeboden die ook in de basisschool terugkomen zoals Nederlands, rekenen-wiskunde, bewegingsonderwijs, handschrift, kunst & cultuur, natuur & techniek, mens & samenleving en Engels. 

We bieden geïntegreerde modules aan waarin de vakken zijn opgenomen. Naast de directe vakinhouden krijg je ook veel handvatten om les te geven, zoals didactiek, pedagogiek, ICT/digitale geletterdheid, ontwikkelingspsychologie, talentkrachtige principes en klassenmanagement.

Om je kennis als leerkracht te verbreden en te verdiepen krijg je in het tweede jaar van je verkorte opleiding modules als onderzoeken en ontwerpen, kindgerichte aanpak en veranderen in de school. Binnen deze modules is er veel aandacht voor het vergroten van je onderzoekend en verbindend vermogen.

Gedurende de hele opleiding krijg je één dag per week les op de Pedagogische Academie. In de eerste periode van het eerste studiejaar krijg je ook een tweede dag les. Start je per september 2023 of februari 2024? Dan is donderdag de lesdag en tijdens de eerste periode is vrijdag de tweede lesdag. 

De lesdag, voor de startmomenten september 2024 en februari 2025, is op de vrijdag, met in de eerste periode (=circa 10 weken) de donderdag als tweede lesdag. Vanaf de tweede periode ga je, naast de lesdag op vrijdag, minimaal één dag per week stagelopen. De stagedag is bij voorkeur op de maandag of dinsdag. Alleen in overleg met ons stagebureau kan de woensdag of donderdag mogelijk een stagedag zijn. 

Werkplekleren

Alle theorie breng je direct in de praktijk tijdens het werkplekleren. Vanaf de tweede periode in het eerste jaar ben je al één dag per week op een basisschool. In het eerste jaar zie je twee groepen (onderbouw en bovenbouw) in het reguliere basisonderwijs of in het speciaal basisonderwijs. In het eerste semester van het tweede jaar kies je een andere school en groep. We raden je aan zoveel mogelijk te zien tijdens je opleiding. In het tweede semester van het laatste studiejaar ga je twee dagen per week als Leraar in Opleiding (LiO) op een basisschool aan de slag, waar je verantwoordelijk bent voor je eigen klas. Je werkt dan aan de vijf rollen (pedagoog, didacticus, onderzoeker, verbinder en beïnvloeder) om als startbekwaam leerkracht de opleiding te verlaten. Je hebt in deze fase terugkomdagen met je studieteam op de Pedagogische Academie, maar bent vooral actief op de basisschool.

Na je studie

Doorstuderen

Na je Bachelor of Education kun je ook verder studeren. Je kunt bijvoorbeeld de educatieve master Talentontwikkeling & Diversiteit van de Pedagogische Academie volgen. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de master Talentontwikkeling & Diversiteit op hanze.nl/mastertalent.

Aan het werk

Als je aan de Pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of in de onderbouw van het vmbo. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

Toelating

 • Om toegelaten te worden tot de Pabo Deeltijd verkort moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma, hbo of wo (hbo t.w.v. 240 EC of wo t.w.v. 180 EC). Met elk bachelordiploma ben je toelaatbaar. Je bachelordiploma stelt je vrij van het maken van de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wel verwachten we van je dat je de nodige basiskennis van deze vakgebieden bezit.
  Tevens is heb van belang dat je de Nederlands taal goed beheerst.
 • Per september 2023 ben je ook toelaatbaar tot de Pabo Deeltijd verkort wanneer je in het bezit bent van het Ad PEP-diploma of Ad DEP-diploma. Je dient dan nog wel de drie toelatingstoetsen van de Pabo te behalen (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek).

Wiscat toets maken 

Voor de start van de opleiding ontvang je een uitnodiging om de Wiscat toets te maken. Dit is formatief, dit wil zeggen dat als je het haalt je de toets niet meer op de opleiding hoeft te maken. Als je de toets niet haalt voorafgaand aan de opleiding, dan heb je hiervoor nog drie toetskansen in het eerste jaar. Elke Pabostudent in ons land moet in het eerste jaar de landelijke Pabo Citotoets rekenen (Wiscat) behalen. Haal je de toets niet dan moet je aan het einde van het eerste jaar helaas stoppen met studeren bij de Pabo Deeltijd verkort. Meer informatie over ondersteuning bij rekenen en de mogelijkheid tot het al maken van de Wiscat voor je start bij onze Pabo Deeltijd verkort, ontvang je na aanmelding bij onze opleiding binnen enkele werkdagen via de mail.

Vrijstellingsverzoek

Om de opleiding in twee jaar te kunnen afronden dien je, zodra je bent gestart met de opleiding, een vrijstellingsverzoek in bij de examencommissie van de Pedagogische Academie. Zij stellen hierna vast of vrijstellingen wel/niet worden verleend. Met je bachelordiploma word je voor het eerste studiejaar t.w.v. 60 EC vrijgesteld. De vrijstellingen t.w.v. 60 EC die je voor het tweede studiejaar dient aan te vragen bestaan uit de onderdelen minorruimte (30 EC), professionele vaardigheden (15 EC) en praktijkgericht onderzoek (15 EC). Uitleg over het aanvragen van deze vrijstellingen krijg je tijdens de introductiedag van de opleiding.

Aanmelding & inschrijving

Via www.studielink.nl. Bij inschrijving via Studielink heb je de keuze uit keuze uit de Pabo voltijd, Pabo Deeltijd verkort of AOLB. Hier meld je je aan voor de Pabo Deeltijd verkort. Aanmelden voor de Pabo Deeltijd verkort kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van de opleiding.

Meer weten over het aanmeldproces? Zie www.hanze.nl/aanmelden.

Start studie

De studie start in september en in februari.

Interessegebieden

 • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan via Studielink