'Wat ik leer in college kan ik direct toepassen op mijn stage'

  • Student aan het woord

Lieke Scheltes is student bij de Pabo Deeltijd verkort. Toen ze ontdekte dat ze op de Hanze de pabo in twee jaar kon doen, werd ze meteen enthousiast.

'Tijdens het afstudeeronderzoek van mijn vorige opleiding Pedagogiek observeerde ik leerkrachten in het basisonderwijs om te onderzoeken hoe zij de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. Ik heb toen een half jaar lang twee dagen in de week op een basisschool rondgelopen. Door gesprekken met leerlingen en het observeren van leerkrachten vormde ik een visie over de manier van lesgeven. Ik was erg benieuwd of mijn visie realistisch was. Ik vond dat ik mijn visie pas echt kracht kon geven als ik zelf voor de klas zou staan en het lesgeven zelf zou ervaren.'

'Ik had net mijn een hbo-bachelor behaald en wilde doorstuderen, maar niet nog eens vier jaar. Toen ik ontdekte dat je op de Hanzehogeschool Groningen de pabo in twee jaar kunt doen, werd ik enthousiast. Ook hoorde ik van andere Hanze-pabostudenten (voltijd en deeltijd) positieve verhalen over de opleiding, waardoor ik besloot te kiezen voor deze pabo.'

'Stagelopen vind ik het leukste onderdeel van de opleiding. Hier kan ik alles wat ik heb geleerd direct toepassen in de praktijk. Alle losse puzzelstukjes vallen dan op zijn plek.'

'In het begin van een stageperiode is het altijd even wennen in een nieuwe klas. Maar na ongeveer zeven weken heb je een band met de leerlingen opgebouwd. Het contact gaat dan vanzelf en zowel de leerlingen als ik weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Na elke stageperiode vind ik het heel leerzaam om terug te kijken op die ontwikkeling en op je leerresultaten.'

'Per week heb je één dag les en één dag stage. Natuurlijk moet je daarnaast huiswerk maken en leren voor je tentamens, maar het geeft je de vrijheid om je week zelf in te richten. Zo kun je er voor kiezen om naast je studie te gaan werken, meer stage te gaan lopen of meer tijd aan je huiswerk besteden. Kom je ergens niet uit, dan zijn er altijd medestudenten en docenten die je helpen. Je staat er nooit alleen voor!'

'Wat het werken met kinderen zo leuk maakt? Het magisch denken en het onvoorspelbare van jonge kinderen vind ik fantastisch. Ze zijn nog zo authentiek. Het moeilijkste onderdeel vind ik rekenen / wiskunde. Op de middelbare school was ik goed in wiskunde, maar hoofdrekenen is nooit mijn sterkste punt geweest en dat is waar het nu om draait. Aan het begin van de periode denk ik vaak: 'Dit gaat lastig worden'. Bij het maken van het huiswerk of de proeftoets denk ik: 'Maar, hoe dan'. Bij het tentamen (of bij het leren) valt het toch altijd weer op zijn plek en kom ik er altijd wel weer uit. Als je dat wat je tijdens een periode leert ook in de praktijk kunt brengen, wordt het nog makkelijker. Omdat het logischer wordt en je het echt toe kunt passen.'

'Naast mijn pabo-opleiding geef ik huiswerkbegeleiding in een bovenbouw- en brugklas op een middelbare school tussen het regulier en speciaal onderwijs in. Natuurlijk is dat anders dan lesgeven op een basisschool, maar je leert wel naar de leerlingen te kijken en te zien wat zij nodig hebben. Ik speel daarop in en houd gezag. Dat zijn ook vaardigheden die ik bij het lesgeven op een basisschool ook nodig heb.'

'Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij de Heppie vakanties en weekenden van Stichting Het Vergeten Kind. Kinderen die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen of sociaal uitgesloten zijn, komen een weekend of vakantie naar ons toe om even onbezorgd kind te kunnen zijn. Ze kunnen genieten en vrienden maken. De positieve sfeer en energie die er binnen de organisatie hangt en die wij overbrengen naar de kinderen probeer ik ook mee te nemen naar mijn stage. Daarnaast kan ik de manier van denken om een groepsspel bij Heppie te ontwikkelen goed gebruiken bij het maken van een les voor stage.'

'Als ik klaar ben met de Pabo wil ik gaan werken als leerkracht bij het jonge kind. Wanneer ik daar meer ervaring mee heb, zou ik graag (naast het lesgeven) als zorgcoördinator/intern begeleider willen werken. Hierdoor kan ik mijn kennis en vaardigheden van zowel de pabo als pedagogiek toepassen.'