Jij creëert een veilige werkomgeving

  • Minor
Student Facility Management aan de telefoon

Veiligheid en Leiderschap deeltijd

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij
  • Economie en Bedrijf

Als leidinggevende heb je de taak om een veilige werkomgeving te creëren, zodat medewerkers zich sociaal veilig voelen, fysiek veilig zijn en eventuele misstanden ook durven te melden. Hoe zou jij dat aanpakken?

Over deze minor

Wat is eigenlijk goed leiderschap in een veilige werkomgeving? In de praktijk blijken succesvolle leiders goed te kunnen luisteren en sterk te zijn in gespreksvaardigheden. Wat zegt de theorie hierover? Goede leiders hebben een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, die zij nodig hebben om anderen te kunnen begeleiden. Hun gedrag kan worden ingedeeld in vier menselijke aspecten: Body, Mind, Heart and Spirit. Om balans te vinden in deze vier aspecten is het nodig om jezelf aan te sturen (zelfreflectie) en anderen te inspireren hetzelfde te doen, om sociale veiligheid te waarborgen. Door meer bewust worden van wie je bent en hoe je communiceert kun je je leidinggevende vaardigheden vergroten.

Hoe zorg je er vervolgens voor dat iedereen veilig kan werken of kan genieten van activiteiten? Op welke wijze krijg je medewerkers zo ver dat ze veilig handelen of elkaar aanspreken op onveilig gedrag? En wat doe je als het dan toch mis gaat? In de veiligheidsopdracht die je krijgt leer je een RI&E en een bedrijfsnoodplan te maken en leer je hoe je een goede veiligheidsoefening voorbereidt en uitvoert. Daarnaast leer je hoe je door een interventie (veiligheids-)gedrag van medewerkers kunt beïnvloeden.

Dit is een samengestelde deeltijd minor, waarbinnen we de twee gebieden Veiligheid en Leiderschap deels integreren in de projectonderdelen. Je gaat ontdekken dat deze vakgebieden elkaar nodig hebben om de sociale en fysieke veiligheid te waarborgen. Voor de projectopdrachten wordt er gewerkt in duo's in een relevante werkomgeving. Praktisch gezien mooi als daar zowel aandacht is voor het praktijkopdracht Veiligheid als de praktijkopdracht Leiderschap.

Voor je kunt beginnen

Ingangseisen
Relevante werkomgeving, waar de projecten kunnen worden uitgevoerd. Voor het project van Leiderschap dient er een leidinggevende aanwezig te zijn, die een ontwikkelvraag wil formuleren en mee wil werken aan het project/advies voor de leidinggevende. Voor de opdrachten van Veiligheid geldt dat de werkomgeving onderzocht kan worden op het gebied van veiligheid, waarbij een bedrijfsnoodplan en een RI&E opgesteld kan worden en er moet een veiligheidsoefening georganiseerd kunnen worden.

Doelgroep
Dit betreft een minor in deeltijd. Deze minor is voor iedereen interessant die de ambitie heeft om te groeien in leiderschap en veiligheid. Voltijd studenten zijn ook van harte welkom! Mits aan de ingangseis van de geschikte werkomgeving (ook al is het een bijbaan) kan worden voldaan. De minor is interessant voor deeltijdstudenten en voltijdstudenten van alle opleidingen!

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij