'Het mooie aan deze stage is dat ik mensen kan helpen op zowel fysiek, mentaal als sociaal vlak'

  • Student aan het woord

Mandy Zijlstra is vierdejaarsstudent Voeding en Diëtetiek en loopt stage bij PsyQ en FC Groningen.

Kun je vertellen hoe je bij de opleiding Voeding & Diëtetiek terecht bent gekomen?
“Ik heb vwo gedaan en toen heb ik voor de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek gekozen. Ik heb natuurlijk de afweging moeten maken tussen de universiteit en het hbo. Ik realiseerde mij dat ik een hbo-opleiding gericht op voeding beter vond passen bij mijn toekomstplannen.

Wat waren je eerste indrukken van de opleiding?
“Postief. Het eerste jaar was wel wennen, want het is een heel ander onderwijssysteem: je krijgt keuzemodules en je krijgt geen toetsen, zoals je dat vaak op de middelbare school ziet. Bij deze opleiding ga je aan de slag met vraagstukken die aansluiten op de beroepspraktijk. De beoordeling vindt dan plaats aan de hand van een portfolio waarin je laat zien dat je voldoet aan een aantal competenties. Dat was voor mij heel leerzaam. Ik ben door deze methode heel zelfstandig geworden.”  

Hoe gaat het proces van keuzemodules en specialiseren binnen de opleiding?
“In het eerste studiejaar heb je de modules Bedrijf, Zorg en Vitaliteit. Alle onderdelen moet je een keer kiezen, zodat je alles meekrijgt, maar je kiest zelf wel uit welk vraagstuk je gaat behandelen en bij welke opdrachtgever je dit wil doen. Aan het begin van de opleiding leg je de basis en daarna wordt het specifieker, gericht op jouw eigen keuzes. Je hebt de vrijheid om dan bijvoorbeeld alleen maar te kiezen voor zorgmodules, of vitaliteitsmodules, of een mix van beide. Dat maakte het voor mij erg leuk: ik kon mijn hart volgen.”

Kun je iets vertellen over de gekozen minor en de stages?
“Voordat ik aan de opleiding begon, wist ik al heel lang dat ik mensen met een eetstoornis zou willen helpen, daarom was de minor Toegepase Pscyhologie in mijn geval een mooie aanvulling op de studie, omdat die minor zich ook richt op gedragsverandering en gespreksvoering.”
 
“Mijn interesses liggen bij zowel sport als eetstoornissen, daarom heb ik het geluk om ervaring op te doen bij twee stagebedrijven, namelijk bij FC Groningen en PsyQ. Dat zijn twee totaal andere settingen. Bij FC Groningen ben ik meer werkzaam als leefstijlcoach in opleiding en bij PsyQ ben ik diëtiste in opleiding.”

Kun je uitleggen wat het inhoudelijke verschil is tussen de stage bij FC Groningen en de stage bij PsyQ?
“Bij FC Groningen is het een vitaliteitsstage en bij PsyQ gaat het om een zorggerelateerde stage. Hierdoor werk ik bij FC Groningen met gezonde individuen en bij PsyQ niet. Zo werk ik bij PsyQ met cliënten met eetstoornissen. Het mooie aan deze stage is dat ik mensen kan helpen op zowel, fysiek, mentaal als sociaal vlak. En als je dan het herstelproces volgt, dan kun je in kleine stappen vaak merken dat iemand gelukkiger wordt. Dat geeft mij veel voldoening.”

Hoe begint het zorgproces met de cliënt bij PsyQ?
“Je begint met een intake, de cliënt goed leren kennen en je stelt daarbij brede vragen. Je vraagt niet alleen hoe iemands voedingspatroon eruit ziet, maar je vraagt bijvoorbeeld ook naar de leefomgeving, het medicatiegebruik en de eventuele opleiding. Natuurlijk is het context afhankelijk en zijn er nog meer vragen te bedenken die gesteld kunnen worden. Op basis van alle informatie maak je de diëtistische diagnose en vinden er vervolggesprekken plaats.

Welke hulpvragen kom je als diëtiste zoal tegen?
“Je hebt natuurlijk cliënten met overgewicht of ondergewicht, maar je kunt ook cliënten tegenkomen met darmproblemen, dementie, diabetes en/of hart- en vaatziektes, waarbij voeding een uitdaging kan zijn.

Dan over je rol bij FC Groningen, wat doe je daar precies?
“Eén van de taken als voedingsdeskundige is het doen van onderzoek bij het Eerste Elftal van FC Groningen en dan bekijken we hoe we het ontbijt en de lunch van de spelers kunnen verbeteren, zodat ze tot betere prestaties komen. Dit doen we aan de hand van interventies en metingen. Bij dit proces is het samenwerken met de trainers ook heel belangrijk, want zij hebben veel invloed op de spelers. Andere belangrijke taken zijn: het ontwikkelen en geven van workshops, het voeren van individuele gesprekken en het maken van dagmenu’s voor wedstrijddagen.”

Merk je ook weleens dat cliënten over hun grenzen gaan als het gaat om hun dieet, zoals bij FC Groningen?
“Je hoort inderdaad dat dit weleens voorkomt in de sportsector. Ik heb hier een presentatie over gegeven aan de trainers, waarin we in gingen op de gevaren en  signalen. Als voedingsdeskundige kun je bij verstoord gedrag en eetstoornissen, in samenwerking met bijvoorbeeld een psycholoog, aan de slag gaan met de denkbeelden die niet kloppen.”

Tot slot, voor wie is deze opleiding geschikt?
“Het is een opendeur dat je interesse moet hebben in voeding, maar het is ook belangrijk dat je interesse hebt in gedragsverandering. Daarnaast is het heel handig als je sociaalvaardig bent en dat de zelfstandigheid van het beroep en de opleiding je ook aanspreekt.”