'Het vertrouwen in Maatje vergroten bij zorgmedewerkers'

  • Onderwijsproject
Student master digitale technologie
HANZE230024 Sfeerbeeld Max de Ruiter.jpg

Max de Ruiter is recentelijk afgestudeerd van de master Digitale Technologie met zijn afstudeerproject zorgrobot Maatje. Dit is een kleine humanoïde robot dat zorgmedewerkers helpt met het begeleiden van dementerende ouderen. Het doel van zijn project was om het vertrouwen van zorgmedewerkers in Maatje te vergroten.

'Maatje helpt bij het herinneren van activiteiten of slikken van medicijnen. Doordat Maatje dit doet, hoeven zorgmedewerkers dit niet te doen, waardoor (te hoge) werkdruk wordt verlaagd. Echter, vertrouwde zorgmedewerkers Maatje niet ('aah een robot, hij gaat vast mijn baan overnemen') of het te ingewikkeld leek om mee te werken. Mijn project focuste zich daarom op het verbeteren van de gebruikservaring en -vriendelijkheid van Maatje. Dit heb ik gedaan door in gesprek te gaan met de zorgmedewerkers om aan te tonen dat Maatje helemaal niet zo eng is en waarvoor het gebruik kan worden. Daarnaast heb ik aanpassingen gedaan in de user interface waarmee Maatje wordt bestuurd, bijvoorbeeld door een interactieve tutorial toe te voegen.' 

'Het gesprek werd gevoerd aan de hand van een presentatie waarin ik de huidige situatie vergeleek met de mogelijke toekomstige situatie en welke rol Maatje hierbij kan spelen. Door deze vergelijking te maken kunnen de zorgmedewerkers de impact van Maatje beter begrijpen. Daarna liet ik een aantal voorbeelden zien hoe dit daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. Hierdoor begonnen de zorgmedewerkers zelf te brainstormen hoe ze Maatje kunnen inzetten, waardoor ze langzaam meer vertrouwen opbouwen.' 

'De aanpassingen in het user interface focusten zich met name op de interactieve tutorial, waarmee stap voor stap het werken met Maatje wordt uitgelegd. Door de zorgmedewerker stap voor stap mee te nemen kunnen zij in hun eigen tempo vertrouwen opbouwen. Daarbij werden voorbeelden getoond, beperkingen aangegeven en experimenteren gestimuleerd, dit zijn verschillende manieren om adoptie te verhogen.' 

'Uiteindelijk bleek het project een succes, omdat de adoptie met 20% is verhoogd vergeleken met een groep zorgmedewerkers die niet aan het project hebben meegedaan. Hierdoor kan Maatje beter ingezet worden, waardoor de werkdruk op de zorgmedewerkers verlaagd kan worden, iets wat hard nodig is in de vergrijzende samenleving.' 

'Ik heb dit project tot een succes kunnen brengen doordat ik met de master Digitale Technologie niet alleen mijn skills op het gebied van UX en UI heb aangescherpt, maar ook theorie over gedragswetenschappen, business-analyse en ethiek heb kunnen inzetten. Met de vaardigheden die ik hierbij heb geleerd, ben ik in staat om het gehele domein te bekijken, waardoor ik met behulp van de relevante stakeholders een nieuw stukje digitale technologie kan ontwikkelen.' 

Interessegebieden

  • Techniek