Maak het verschil in de transitie van zorg naar gezondheid

 • Master
 • Voltijd
 • 1 jaar
20230321 Hanze WEBRES 031.jpg

Healthy Ageing Professional

Niveau
master
Vorm
voltijd
Duur
1 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Science
Credits
60 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Gezondheid en Sport
 • Economie en Management
 • Gedrag en Maatschappij

Ben je een bevlogen bachelor-professional met een drive voor een gezondere en vitalere samenleving? Geloof je dat ondernemend en interdisciplinair samenwerken verschil maakt voor taaie gezondheidsvraagstukken? Ga je graag buiten de gebaande paden, heb je doorzettingsvermogen en ben je op zoek naar diepgang? Dan is de master Healthy Ageing Professional iets voor jou!

Projecten

Tijdens je master werk je aan projecten waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen. Door praktijkgericht onderzoek kom je met innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn de master Healthy Ageing Professional

Sla over
 • Ageeth Jorna

  Programmamanager

  ROGA VISUALS 2023 - Master Healty Ageing Professional - 2023-3186.jpg
 • Gerbrich de Koning

  Onderwijsbureau

  ROGA VISUALS 2023 - Master Healty Ageing Professional - 2023-3152.jpg
 • Paul Beenen

  Hoofddocent-onderzoeker

  ROGA VISUALS 2023 - Master Healty Ageing Professional - 2023-3163.jpg
 • Marije Bosch

  Docent-onderzoeker

  ROGA VISUALS 2023 - Master Healty Ageing Professional - 2023-3188.jpg
 • Harold Hofenk

  Docent-onderzoeker

  ROGA VISUALS 2023 - Master Healty Ageing Professional - 2023-3192.jpg

Over deze master

Wil je vooroplopen in de beweging naar een gezondere en veerkrachtigere samenleving? Ben je een verbinder en kijk je graag over de grenzen van je eigen vakgebied? De master Healthy Ageing Professional is een brede, praktijkgerichte opleiding. Al tijdens je studie maak je het verschil in de praktijk. Tegelijkertijd werk je aan een grondige theoretische verdieping. Na succesvolle afronding ontvang je het internationaal erkende diploma Master Healthy Ageing Professional en mag je de academische graad Master of Science (MSc) voeren.

Tijdens de studie word je opgeleid tot een professional die het verschil kan maken in de transitie van gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid. Samen met bevlogen studenten van verschillende achtergronden werk je vanaf het begin van de opleiding aan innovatieve oplossingen voor complexe gezondheidsvraagstukken. Je verdiept je onder andere in gedragsverandering, coalitievorming, innovatie en implementatie. Ook werk je aan je vaardigheden als change agent, zoals een kritische kennisopvatting, leiderschap en participatieve onderzoekvaardigheden. 

Studenten over de Master Healthy Ageing Professional

HAP.PNG

Opbouw van de master

Als je kiest voor de Master Healthy Ageing Professional volg je de opleiding in principe in één jaar (voltijd) of twee jaar (deeltijd). Dit mag en kan ook langer zijn; jouw persoonlijke groei bepaalt in hoge mate het tempo. In minimaal één of twee jaar word je opgeleid tot een echte change agent; jij maakt het verschil in de transitie van zorg naar gezondheid.

Gedurende de opleiding volg je twee leerlijnen, namelijk:

Samenwerken aan een sociale innovatie

Je gaat vanaf het begin van de studie in de regio aan de slag met een innovatieve praktijkopdracht uit het brede werkveld van zorg en gezondheid. Als je de deeltijdopleiding volgt, werk je aan een complex vraagstuk uit je eigen organisatie of samenwerkingsverband. Bij de voltijdopleiding ga je aan de slag met een uitdagend praktijkprobleem van een partij waarmee wij samenwerken, zoals bijvoorbeeld een gemeente, ggz-instelling, revalidatiekliniek, zorginstelling of verzekeraar. Je zorgt voor verbinding en eigenaarschap bij alle betrokkenen rondom je innovatievraagstuk, over organisaties en niveaus heen. Je onderzoekt het vraagstuk vanuit de praktijk, raadpleegt een diversiteit aan bronnen, experimenteert, co-creëert en monitort. Sociaal innoveren houdt in: onderzoeken, ontwikkelen en leren met alle betrokkenen. Samen leren door te doen, onder jouw regie, op een methodische en degelijk verantwoorde wijze.

Verschil maken als Change Agent

Binnen de opleiding word je opgeleid tot change agent: iemand die voorop durft te lopen in de transitie van zorg naar gezondheid en die sleutelfiguren aan het proces weet te verbinden. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen in je ontwikkeling tot change agent krijg je onderwijs op gebieden als innoveren, gedragsverandering, coalitievorming, implementatie, ondernemen, gezondheidsconcepten en praktijkgericht onderzoek. Daarbij krijg je ook zelf een rol: merk je dat je bepaalde kennis of vaardigheden nodig hebt voor jouw vraagstuk, dan kun je dat aangeven. Daarnaast is er op lesdagen veel ruimte om met elkaar te bespreken waar je in de praktijk tegenaan loopt en wat dat betekent voor jouw manier van handelen

Carrièreperspectief

Na je studie mag je de academische graad Master of Science (MSc) voeren. Je bent een kei geworden in het verbinden van uiteenlopende partijen en het methodisch opzetten en monitoren van duurzame samenwerkingen. Je vliegt complexe vraagstukken missiegericht aan en plaatst (technologische) innovaties in het kader van ‘sociaal innoveren’. Dit houdt in dat je gezondheidsvraagstukken primair buiten de zorgsector en de medische context beziet, anderen aanzet tot een diepgaande analyse, waar nodig kunt confronteren en creativiteit inbrengt.

Het werkveld heeft grote behoefte aan professionals die met een frisse blik tegen gezondheidsvraagstukken aankijken en methodisch kunnen doorpakken en verbinden in het licht van akkoorden als het IZA, WOZO, GALA en programma’s rondom Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, de Lokale Inclusie Agenda, het Nationaal Preventieakkoord, Hervormingsagenda Jeugd e.d. In dit dynamische veld kun je aan de slag als regisseur, adviseur, kwartiermaker, programma- of projectleider rond thema’s als het ontschotten van beleid en uitvoering, nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsmodellen, het bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen, de inzet van ervaringskennis en ‘wisdom of the crowd’, een integrale benadering van zorg- en welzijnsvraagstukken met aandacht voor preventie en vroegsignalering en de bijdrage daaraan vanuit het sociaal domein.

Toelatingseisen

Onderstaand vind je de toelatingseisen voor de voltijd variant van de master Healthy Ageing Professional. Voor informatie over de toelatingseisen van de deeltijd variant, klik hier.

Wat wij vragen:

 • een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) of aantoonbare werkervaring op minimaal bachelorniveau op een relevante werkplek in combinatie met een capaciteitentest (informeer naar de mogelijkheden);
 • motivatie voor de opleiding met aantoonbare affiniteit en/of ervaring in de context van gezondheid en brede welvaart;
 • studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie;
 • beschikbaarheid voor de opleiding op alle werkdagen tijdens kantooruren.
 • rol als change agent in een relevant praktijkvraagstuk. Je gaat vanaf september op de dagen dat je geen les hebt binnen ons netwerk aan de slag met een complex vraagstuk in de praktijk. We verwachten dat je alle werkdagen tijdens kantooruren hiervoor beschikbaar bent.
 • Houd er rekening mee dat je zelf voor vervoer naar de praktijkplek verantwoordelijk bent. Matching met de praktijkplek vindt in overleg plaats.

Toelating

Als je je aanmeldt voor de opleiding vindt een check op toelating plaats. Als je bent toegelaten, is daarmee de inschrijvingsprocedure afgerond.

De procedure

1. Je bezoekt een (online) voorlichting van de master.

2. Je schrijft je in via Studielink.

3. Je krijg informatie over de check op toelating waarin we je vragen een motivatieopdracht, literatuuropdracht, cv en kopie diploma (indien mogelijk) aan te leveren. Er zijn 3 inleverrondes:

Ronde 1. 13 maart 2024 (uitslag uiterlijk 27 maart 2024)

Ronde 2. 17 april 2024 (uitslag uiterlijk 8 mei 2024)

Ronde 3. 5 juni 2024 (uitslag uiterlijk 19 juni 2024)

Indien je bent toegelaten ontvang je een uitnodiging voor de introductie op maandag 1 juli 2024. Doel van deze ochtend is een goed beeld te krijgen van de wederzijdse verwachtingen over de opleiding en om vóór de start helderheid te hebben over het praktijkvraagstuk waaraan je vanaf september gaat werken. Tijdens de introductieochtend vindt ook een individueel intakegesprek plaats met een docent uit het team, waarmee je bespreekt wat voor jou persoonlijk van belang is. Als je bent ingeschreven voor de voltijdvariant vindt de matching aan een praktijkvraagstuk die dag ook plaats. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met individuele wensen en drijfveren.

Aanmelding & inschrijving

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan vóór 1 juli aan voor de studie via Studielink. Aanmelding na deze datum gaat in overleg; we kunnen plaatsing dan niet garanderen. 

Start studie

De master start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

De lesdagen worden in februari/maart voorafgaand aan het studiejaar vastgesteld. Voor studiejaar 2024/2025 zijn de lesdagen voor de voltijdopleiding op maandag en dinsdag. Voor de deeltijdopleiding is de lesdag op maandag maar houd er rekening mee dat er gedurende het studiejaar op 3 data een opleidingsdag op dinsdag is. Het gaat om 3 september 2024, 26 november 2024 en 25 maart 2025.

Aanvullende studiekosten

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Klik hier voor actuele informatie en voor het berekenen van de hoogte van het collegegeld voor jouw persoonlijke situatie.

Daarnaast zijn er aanvullende kosten voor studiemateriaal en activiteiten/voorzieningen:

 • Kosten voor de verplichte en aanbevolen literatuur bedragen +/- €300.
 • Bijdrage voor introductie en evenementen (o.a. diplomering, events, gastsprekers). Voor de voltijd is dit bedrag €110, voor het eerste studiejaar deeltijd €95 en voor het tweede studiejaar deeltijd  35

Interessegebieden

 • Economie en Management
 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheid en Sport
Meld je aan via Studielink