Werken aan een sociale innovatie is continu evalueren of je nog op de goede weg zit

  • Alumnus aan het woord
Student presenteert voor digibord 2022.jpg

Centraal in de masteropleiding Healthy Ageing Professional staat het werken aan sociale innovatie. In je eigen werkomgeving of bij een bestaande organisatie of bestaand netwerk bouw je samen met alle betrokkenen aan een vernieuwende tool, werkwijze of innovatief project. Een sociale innovatie die bijdraagt aan de beweging van ziekte en zorg naar gezond gedrag en gezondheid. Fysiotherapeut en alumnus Marijke Noeverman begon met grote ambities in de regio, keerde toen terug naar de kern van haar eigen organisatie, om nu te merken dat van daaruit nieuwe initiatieven ontstaan: ‘Ik wilde in de regio samen met partnerorganisaties Positieve Gezondheid gaan uitzetten, maar realiseerde me dat we moesten beginnen bij de basis: met mijzelf en mijn collega’s.’

Van fysiotherapeut naar change agent voor méér gezondheid

Marijke werkte al 5 jaar als fysiotherapeut in Overijssel toen ze besloot dat ze wilde doorstuderen. Ze wilde altijd al een masteropleiding doen, maar wist nog niet goed welke. Vanuit haar belangstelling voor de ontwikkelingen in de zorg ontdekte ze deze master. Dat de opleiding draait om het positioneren van gezondheid in een veranderende maatschappij sprak haar enorm aan. Voor haar sociale innovatie had Marijke in eerste instantie als doel om fysiotherapie toekomstbestendig te maken. Het liep anders: ‘Als ik kijk waar ik nu sta, heeft de opleiding uiteindelijk geleid tot een heel ander beeld van de gezondheid van mensen. Voor mij is Positieve Gezondheid de rode draad: kijken naar het bredere plaatje, de mens als geheel zien.’

Soms beter een gesprek bij een stijve nek

Die holistische blik op de mens betekent dat je de mens niet alleen als lichaam ziet, en dat betekent weer dat een patiënt met een stijve nek soms meer geholpen is met een gesprek dan met een massage. Hoe kunnen we als fysiotherapiepraktijk een transformatie bewerkstelligen waardoor we mee kunnen in die paradagmashift? En hoe kunnen we in de regio samen met partnerorganisaties die positieve gezondheid gaan uitzetten? Met die ambitieuze vragen begon Marijke met haar sociale innovatie. Beginnen bij de basis bleek krachtiger: ‘In de regio was er nog geen sprake van een gezamenlijke taal op dit thema. Toen hebben we het omgedraaid en zijn we bij onszelf begonnen: hoe kunnen wij als zorgverlener, met een natuurlijke focus op zorg, die beweging naar meer gezondheid maken?’

Bij de kern beginnen bleek de sleutel

Werken aan een sociale innovatie doe je samen. ‘Je moet echt een team hebben waarmee je het kan doen. De creativiteit hebben om daar mee aan de slag te gaan. Veel feedback ophalen. Je bent continu aan het evalueren of je op de goede weg zit. Steeds met mensen evalueren, je verhaal versterken juist ook met de dingen die niet goed gaan.’ Bij de sociale innovatie van Marijke bleek ‘beginnen bij de kern’  de sleutel. Door in de interne organisatie draagvlak te creëren voor deze nieuwe benadering komt er nu ook extern beweging op gang: ‘Het heeft er uiteindelijk aan bijgedragen dat mensen nu zelf initiatief nemen en naar me toe komen met ideeën  die Positieve Gezondheid uitstralen.’  Zo zijn Marijke en haar fysiotherapiepraktijk nu betrokken bij het Gezondheidshuis: een initiatief waar vanuit verschillende domeinen binnen en buiten de zorg wordt samengewerkt vanuit het idee van Positieve Gezondheid.