dr. Anke Coumans

Vanuit het lectoraat Image in Context ontwikkelt lector Anke Coumans met haar team projecten waarin beeldend kunstenaars en vormgevers de ruimte krijgen om nieuwe rollen te ontwikkelen binnen een sociale, politieke, educatieve of interculturele context. Centraal staat de onderzoeksvraag naar de toegevoegde waarde van kunstenaars en vormgevers, naar de kwaliteiten die zij inbrengen in de nieuwe rollen, naar de (mede)deelbaarhheid van de artistieke attitude en naar de wijze waarop kunstvakopleidingen hun studenten het beste kunnen toerusten om die rollen te vervullen.

Het lectoraat Image in Context maakt deel uit van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en is gerelateerd aan de bachelor- en masteropleidingen van Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen.

portret lector Anke Coumans

Anke Coumans heeft in binnen- als buitenland werkervaring opgedaan op een breed terrein van kunst en cultuur waarin ontwerpen, film, media, beeldende kunst en journalistiek de pijlers zijn. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met het promotieonderzoek: 'Als een beeld ‘ik’ zegt… het dialogische betekenisvormingsproces van het publiek beeld'. Anke Coumans studeerde in 1990 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Film en Opvoeringskunsten), Ook studeerde ze Cinematografie aan de Universiteit van Parijs.

 

Contact

Publicaties