Judith van der Elst

Judith van der Elst is als docent-onderzoeker werkzaam bij de lectoraten Art & Sustainability en Image in Context, beide gelieerd aan Academie Minerva. Ze is opgeleid als archeoloog/antropoloog, met name in New Mexico, en leidt als sociaal geëngageerd onderzoeker een semi-nomadisch leven.

De overkoepelende vraag in haar onderzoek is hoe de mens zijn relaties met de natuurlijke omgeving ervaart en vormgeeft. Als onderzoeker wil ze academische kennis en artistieke werkwijzen verbinden, om zo de huidige maatschappelijke uitdagingen meer inzichtelijk te maken.

Dit doet zij in nauwe samenwerking met organische landbouwers, ecologisch georiënteerde ontwerpers en kunstenaarscollectieven zoals Bioart society in Finland.  Van der Elst wil in haar werk nieuwe manieren van lesgeven en leren in het veld creëren, in aanvulling op de traditionele onderzoeksinstituten en - organisaties.

Contact

Lees meer