Doorontwikkeling van de forensische verdiepingsdiagnostiek

Doorontwikkeling van de forensische verdiepingsdiagnostiek.jpg

In opdracht van het landelijk programma Kwaliteit Forensische Zorg werd vanuit de Universiteit van Tilburg in samenwerking met de IWP het landelijk protocol verdiepingsdiagnostiek geactualiseerd/doorontwikkeld op verschillende punten. Naast de noodzakelijke aanpassingen vanwege de veranderende wet-/regelgeving was het van belang om bij de deelnemende partijen –waaronder de forensische klinieken en de reclasseringsorganisaties - te toetsen in hoeverre zij gebruikmaakten van het protocol en in hoeverre het protocol voldeed aan de wensen en aansloot bij de praktijk. Hoofdvraag binnen dit project was: welke doorontwikkeling is nodig mbt het protocol verdiepingsdiagnostiek?

Extern betrokken onderzoekers
Bart Schoonen, Universiteit van Tilburg
Stefan Bogaerts, hoogleraar Universiteit van Tilburg


 

Betrokkenen